Familjerådgivning

Vid olika tidpunkter i livet kan alla människor få problem i parrelationer eller i relationen till andra närstående. I dessa fall kan familjerådgivning vara till stor hjälp. Fungerande relationer bidrar till bättre folkhälsa.

Familjerådgivningen i Trelleborg och Vellinge är specialiserad på samlevnadsproblem och vänder sig till par, föräldrar och familjer som är i kris eller behöver hjälp och stöd i sina nära relationer.

I vissa fall kan rådgivningen innefatta individuella samtal med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt samtal med vuxna barn och deras föräldrar.

Familjerådgivarna har terapeutisk vidareutbildning och lång erfarenhet av samtal.

Så här kan det till exempel vara:

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vi har så lite gemensamt.
 • Min partner har blivit förändrad sedan vi fick barn.
 • Vårt sexliv fungerar inte.
 • Min partner har varit otrogen.
 • Vi funderar på att skiljas.
 • Det är svårt att vara bonusförälder.
 • Det blir ofta bråk om barnen.
 • Lusten och känslorna har försvunnit.
 • Vi grälar ofta och det påverkar barnet/barnen.
 • Vi har separerat och behöver hjälp med att prata med varandra.

Bra att veta

 • Vi för inga journaler och det finns möjlighet att vara anonym.
 • Familjerådgivningen har så kallad absolut sekretess men i speciella situationer bryts sekretessen, till exempel om det kommer fram att ett barn far illa.
 • Varje samtal tar 1-1,5 timme.
 • Det finns möjlighet till samtal med hjälp av tolk.
 • Familjerådgivarna är utbildade i EFT som står för Emotionally Focused Therapy. Det är en välrenommerad metod för parterapi och empiriskt validerad.

Kostnad

 • För sökande från Trelleborg är kostnaden:
  – 333 kronor per samtal för par och familjer
  – 222 kronor per samtal för enskilda personer
 • För sökande från Vellinge är kostnaden :
  – 410 kronor per samtal
 • Mottagningen är kontantfri.
 • För dig som saknar inkomst eller andra ekonomiska medel finns det möjlighet att ändå komma på samtal till familjerådgivningen.
  – För dig som är invånare i Trelleborgs kommun finns det möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Prata med familjerådgivningen om du vill veta mer.
  – För dig som är invånare i Vellinge kommun som saknar inkomst och har ekonomiskt bistånd räknas familjerådgivning som en godtagbar utgift att få bistånd för. Prata med din socialsekreterare för mer information.

Boka tid

För mer information och för att boka tid går det bra att ringa till oss. Aktuella telefontider ges på telefonsvararen. Under telefontiden svarar en familjerådgivare.

Prova själv hemma

Det finns faktorer som får parrelationer att fortsätta växa och bli bättre. Som par kan ni på egen hand prova övningen ”De fem magiska timmarna”. Övningen handlar om att träna upp nya vanor som stärker och fördjupar relationen.

De fem magiska timmarna

Extern länk

Information om familjerådgivning hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd