Barnahus tar emot barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för brott. Här får barnet berätta vad som hänt i en trygg miljö. Barnet får vara i centrum för utredningsprocessen och kan få hjälp och stöd. Olika myndigheter samlas på Barnahus och barnet behöver inte upprepa sin berättelse för flera personer.

Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer till socialtjänsten eller polisen, samlas de olika professionerna på Barnahus och planerar tillsammans vad som ska göras. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

Se film om Barnahus Söderslätt

I filmen visar Ulrika Mogren, som arbetar som samordnare runt i lokalerna och berättar om verksamheten på Barnahus Söderslätt.

Vi som jobbar på Barnahus

Här arbetar en samordnare. Övriga professioner som åklagare, polis, socialtjänst, BUP-kurator med flera kommer till Barnahus utifrån vem som behövs.

Ulrika Mogren arbetar som samordnare på Barnahus Söderslätt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Ord- och bildberättelse

Socialtjänsten i Trelleborgs kommun har tagit fram en ord- och bildberättelse om hur det går till när ett barn berättar att de är utsatta för våld.

Ord- och bildberättelse

Barnahus Söderslätt

Telefonnummer
0410-73 31 28

Besöksadress

Österbrogatan 1
231 44 Trelleborg

Socialförvaltningen