Det finns många anledningar till att barn och ungdomar kan må dåligt. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Här hittar du information om kommunens verksamheter samt var du också kan vända dig för att få hjälp.

Socialtjänsten har två barngrupper. En heter Skilda världar och är för barn som har föräldrar som bor på olika ställen. En annan heter Lejonet och är för barn som lever i familjer där det finns problem med missbruk, psykisk ohälsa och våld.

Utöver stöd som du kan få av socialtjänsten kan du även få hjälp på andra sätt, till exempel i skolan.

Här finns information om elevhälsan i Trelleborgs skolor.

Här finns information om kommunens trygghetsvärdar.

Externa länkar

Bris – Barnens rätt i samhället

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Rädda barnen 

Ungdomsmottagningen i Trelleborg

Jourhavande medmänniska

Koll på soc

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen