Det finns många anledningar till att barn och ungdomar kan må dåligt. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Här hittar du information om kommunens verksamheter samt var du också kan vända dig för att få hjälp.

Hos ungdomsrådgivningen kan du få stöd, information och rådgivning i frågor som handlar om familjen, relationer, känslor eller om du vill förändra något i ditt beteende.

Mer information om ungdomsrådgivningen

Gruppverksamhet

Socialtjänsten har två barngrupper och en grupp för tonåringar.

  • Skilda världar är för barn (7-12 år) som har skilda/separerade föräldrar.
  • Lejonet är en gruppverksamhet för barn (7-12 år) som lever i familjer där det finns problem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.
  • YouToo vänder sig till ungdomar (13-18 år) som lever i familjer där det finns problem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Här kan du anmäla ditt intresse att delta (E-tjänst)

Individuellt stöd

Socialtjänsten erbjuder också individuellt stöd i form av RePULSE för barn och ungdomar, från 7 års ålder och uppåt. Tillsammans med en samtalsledare utforskar deltagaren hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman, för att sedan kunna hitta alternativa sätt att agera på.

Utöver det stöd som du kan få av socialtjänsten kan du även få hjälp på andra sätt, till exempel i skolan.

Här finns information om elevhälsan i Trelleborgs skolor.

Här finns information om kommunens trygghetsvärdar.

Externa länkar

Bris – Barnens rätt i samhället

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Rädda barnen 

Ungdomsmottagningen i Trelleborg

Jourhavande medmänniska

Koll på soc

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Socialförvaltningen