Hos familjerätten kan föräldrar få råd i familjerättsliga frågor i samband med separation/skilsmässa, adoptioner och när faderskap och föräldraskap ska utredas.

Familjerättens arbete fokuserar på barnets behov. Vårt arbete syftar till att stödja familjer så att de kan finna sin egen lösning för barnets bästa.

Familjerätten

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen