I alla familjer förekommer bråk och konflikter men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder.

I vår verksamhet kan du och din familj få hjälp genom till exempel familjebehandling, familjerådgivning, föräldragrupper och samtalsmottagning.

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Socialförvaltningen