Kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Det kan också vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.

Både kontaktfamilj och kontaktperson är behovsprövade insatser vilket innebär att socialtjänsten gör en bedömning och fattar ett beslut efter att du själv har gjort en ansökan.

Ansökan och intresseanmälningar

Vill du ansöka om en kontaktfamilj eller kontaktperson? Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp via kundtjänst.

Är du intresserad av att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? Kontakta socialtjänstens familjehemssekreterare via kundtjänst.

Information om att vara kontaktperson eller kontaktfamilj finns även på socialförvaltningens webbplats.

Kontaktfamilj

 • En kontaktfamilj tar regelbundet, till exempel vissa förutbestämda helger, emot ett barn i sitt hem. På så sätt får barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets förälder får avlastning.

  En kontaktfamilj kan se ut nästan hur som helst. Gammal eller ung, med egna barn eller utan, boende på landet eller i en lägenhet i stan, ensamstående eller samboende. En kontaktfamilj ska ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn.

 • Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall.

  Två vanliga anledningar är att barnet har ett glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.

  Att få kontaktfamilj är en frivillig insats.

 • Har ni plats i hem och hjärta? Har ni tid över och känner engagemang för andra? Lever ni i en trygg och stabil livssituation? Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj ska du ha ett engagemang och intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa. Målet är att barnet ska få uppleva en lugn och förutsägbar miljö – och ibland roliga aktiviteter.

  Barnen som behöver kontaktfamilj kan ha utvecklat ett beteende som gör att de behöver extra uppmärksamhet. Detta sammantaget gör att ni som kontaktfamilj måste vara beredda att ha barnets behov i centrum när barnet är er hos er. Det är också viktigt att kunna samarbeta med barnets föräldrar.

  Vilka regler gäller för kontaktfamiljer?

  Exakt hur uppdraget ser ut varierar från fall till fall då det görs en individuell prövning vid varje tillsättning. Det är kommunens socialtjänst som tillsätter kontaktfamiljer.

  Socialtjänsten gör en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig väl, både från arbetslivet/studierna och från privatlivet.

  Att vara kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag med viss omkostnadsersättning. Arbetet sker enligt en genomförandeplan som upprättas tillsammans med ansvarig socialsekreterare. Viss handledning i uppdraget erbjuds också av socialförvaltningens personal.

Kontaktperson

 • Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad som familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

 • Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd.

  Det går inte att tvinga någon till att träffa en kontaktperson, utan det bygger helt och hållet på frivillighet. Socialtjänsten gör en utredning för att se om det finns ett behov.

 • För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson.

  Oftast träffas du och den du är kontaktperson åt en gång i veckan. Ibland har ni även telefonkontakt med varandra. Vad ni gör styrs av vilka behov personen som du har blivit kontaktperson åt har. Någon kan behöva stöd i att hitta bra och meningsfulla fritidsaktiviteter, någon annan kan behöva hjälp att bryta en social isolering eller en medmänniska att prata och rådgöra med.

  Vilka regler gäller för kontaktpersoner?

  Socialtjänsten gör en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig väl, både från arbetslivet/studierna och från privatlivet.

  Om du är intresserad av att bli kontaktperson är det dessutom viktigt att du har tillräckligt med tid, ork och engagemang. Det handlar om att ge av sig själv till en medmänniska som behöver stöd. Du behöver ha ett engagemang och intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

  Att vara kontaktperson är ett arvoderat uppdrag med viss omkostnadsersättning. Arbetet sker enligt en genomförandeplan som upprättas tillsammans med ansvarig socialsekreterare.

Socialförvaltningen