Kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Det kan också vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.