Familjehem

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Gemensamt för alla barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Varför kan ett barn inte bo kvar hos sina föräldrar?

När det handlar om yngre barn beror det nästan alltid på att föräldrarna har problem, till exempel missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Är man i en sådan livssituation kan det vara svårt att ta hand om sitt barn tillräckligt väl, även om det är vad man allra helst vill. Andra vuxna behöver då hjälpa till för att barnet ska få det tryggt i sin vardag.

Det finns också barn som har så stora svårigheter att föräldrar inte räcker till, hur mycket de än försöker. Det gäller framför allt när det är en tonåring som föräldrarna söker hjälp för. Föräldrarna behöver hjälp av flera vuxna för att komma tillrätta med tonåringens problem. Ibland kan en del av den hjälpen vara att tonåringen bor med andra vuxna än föräldrarna.

Behöver du eller ditt barn ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Ring Kontaktcenter och be att få prata med socialtjänstens mottagningsgrupp.

På webbplatsen Koll på soc finns mer information om familjehem

Om du redan bor i ett familjehem och vill veta mer om dina rättigheter finns mer information hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vill du bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan det vara bra att känna till några saker.

 • Familjehemsmammor och familjehemspappor har precis som alla andra föräldrar som uppgift att ge barnet som de har tagit emot en god omvårdnad och trygghet.

  Det finns inga krav på någon speciell utbildning för att du ska få bli familjehem. Det som är viktigt är att du har en genuin vilja att dela med dig av ditt eget liv och stödja ett barn som behöver stöd av andra vuxna för att utvecklas väl. Det handlar om att känna att du står på en stabil grund i ditt eget liv och att du har tid och kraft över för att engagera dig i en annan människa.

  Även släktingar till ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar kan bli familjehem åt det barnet. Det är till och med så att socialnämnden i första hand ska ta reda på om det finns släktingar som kan komma ifråga att bli familjehem.

  Ensamstående personer kan också vara familjehem.

 • Alla som vill bli familjehem, även släktingar, måste utredas och bli godkända som familjehem till det barn som ska få bo i familjen. Det gäller alltid att hitta ett familjehem som passar varje barn.

  Det är familjehemssekreteraren som avgör om en intresseanmälan om att bli familjehem går vidare till utredning och om familjen bedöms matcha ett barns behov.

  Det är socialnämnden som beslutar om familjen godkänns som familjehem åt barnet.

 • I samband med placeringen kommer du som nytt familjehem att gå utbildningen ”Ett hem att växa i”. Under tiden som barnet är placerat får du regelbunden handledning och stöd av en familjehemssekreterare, både i grupp med andra familjehem och enskilt, för att ni inte ska känner er ensamma med era funderingar eller svårigheter.

 • Oavsett varför ett barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar är föräldrar viktiga för sina barn. Socialtjänsten ska alltid ge stöd och hjälp åt barn och föräldrar så att de ska kunna leva tillsammans alternativt ha ett gott umgänge. Utifrån barnets bästa ska alltså föräldrar och barn ha kontakt med varandra medan barnet bor i familjehemmet.

  Att vara familjehem innebär därför inte enbart att ta hand om ett barn, utan också att samarbeta med barnets föräldrar under hela tiden som barnet bor i familjehemmet. Samarbetet kan också gälla andra släktingar som är viktiga i barnets liv, till exempel någon mor- eller farförälder eller syskon.

Familjehemsenheten

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg.

Socialförvaltningen