Ungdomsrådgivning

Hos ungdomsrådgivningen kan du få stöd, information och rådgivning i frågor som handlar om familjen, relationer, känslor eller om du vill förändra något i ditt beteende. Ungdomsrådgivningen vänder sig primärt till kommuninvånare i åldern 10-20 år.

Du kan också få stöd och rådgivning i frågor som rör tobak, alkohol, droger och spel om pengar. Om du är över 18 år och har riskbruk/skadligt bruk av alkohol eller droger har vi däremot andra verksamheter i kommunen som passar bättre.

Här är några av insatserna som erbjuds

Här kan du anmäla ditt intresse att delta i någon av våra aktiviteter (E-tjänst)

Ungdomsrådgivningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen