Misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa så bör du kontakta socialtjänsten och göra en så kallad orosanmälan.

Så här gör du för att anmäla

Du kan anmäla via vår e-tjänst eller genom att ringa Kontaktcenter, 0410-73 30 00, och be att få prata med socialtjänstens mottagningsgrupp som har telefontid måndag-fredag klockan 9-12. Det går också att faxa: 010-1509980

Inkommande fax hanteras endast måndag till torsdag klockan 08.00-16.00 och fredagar kl 08.00-15.00. Inkommande fax därutöver hanteras nästkommande vardag.

Gör en orosanmälan (e-tjänst)

 • Du har möjlighet att vara anonym när du anmäler, men utredningsförfarandet underlättas ofta av att du inte är det. Det är viktigt att du tänker på att inte uppge ditt namn eller andra uppgifter om dig om du önskar vara anonym. Om du uppger ditt namn eller andra uppgifter som kan identifiera dig går det inte längre att vara anonym.

  De personer som anmäls får normalt ta del av alla inlämnade uppgifter i anmälan.

 • Om du är osäker på om anmälan bör göras kan du rådgöra anonymt med socialtjänsten utan att lämna ut uppgift om vilket barn det gäller. Ring Kontaktcenter, 0410-73 30 00, och be att få prata med socialtjänstens mottagningsgrupp. Vi har telefontid måndag-fredag 9-12.

 • Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och unga samt sjukvårdspersonal har enligt socialtjänstlagen (14 kap 1 §) skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när de i sitt arbete kommer i kontakt med barn eller unga som misstänks far illa. Anmälan bör sedan ske skriftligt.

  Vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel

  Vi rekommenderar att du i de flesta fallen informerar vårdnadshavaren om att du tänker göra en anmälan. När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller misshandel bör förälder däremot inte informeras innan du gör din anmälan.

 • Om du behöver lämna en anmälan när socialtjänsten inte har öppet kan du kontakta social jour. Social jour tar hand om nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag.

  Mer information om social jour

  Socialtjänsten har öppet måndag-torsdag klockan 8-16 och fredag klockan 8-15.

 • Inom 14 dagar gör socialtjänsten alltid en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att vi pratar med vårdnadshavare och ibland även med barnet (beroende på ålder) för att kunna fatta beslut om det ska inledas utredning eller inte.

 • Om du eller dina föräldrar är i behov av stöd kan du/ni kontakta oss på socialtjänsten för att göra en ansökan. Vi kommer då inleda en utredning och tillsammans med er ta reda på vad ni kan få för hjälp.

  Ring Kontaktcenter, 0410-73 30 00, och be att få tala med socialtjänstens mottagningsgrupp.

 • När socialtjänsten genom en anmälan får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att ta reda på vad barnet kan behöva. Detta sker genom en utredning.

  En utredning enligt socialtjänstlagen (11 kap 1 §) består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Vi tar också kontakt med personer som känner till er situation som till exempel förskola, skola, BVC eller barn- och ungdomspsykiatrin. Målsättningen är alltid att föräldrar, barn och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet och vilken hjälp barnet/familjen behöver.

  Inom fyra månader fattas ett beslut, antingen att avsluta utredning utan åtgärd eller att bevilja en insats.

  Sekretess

  Inom socialtjänsten råder sekretess. Det betyder att socialtjänsten inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. Däremot har man alltid som vårdnadshavare eller ungdom rätt att se alla uppgifter som finns i utredningen.

Ord- och bildberättelse

Socialtjänsten i Trelleborgs kommun har tagit fram en ord- och bildberättelse om hur det går till när ett barn berättar att de är utsatta för våld.

Ord- och bildberättelse

Mottag och utredning

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Öppningstider

Telefontid för mottagningsgruppen: måndag-fredag klockan 9-12

Socialförvaltningen