Samtalsmottagning (tidigare Lotsen)

Samtalsmottagningen är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn i åldersgruppen 0-20 år. Samtalsmottagningen har tidigare haft namnet Lotsen. Här finns möjlighet till familjesamtal, föräldrasamtal eller enskilda samtal för såväl förälder som för barnet eller den unge.