Separation, skilsmässa

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni inte är överens kan ett första steg vara att delta i samarbetssamtal.

Om ni blir överens finns möjligheten att skriva ett avtal.

 • Det går att ansöka om samarbetssamtal när samarbetet kring barnet eller barnen inte fungerar. Samarbetssamtal är ett försök att lösa oenigheter mellan föräldrar rörande vårdnads- boende- och umgängesfrågor för barn.

  Föräldrar får i samtalen möjlighet att tillsammans med en socialsekreterare med särskilt ansvar för familjerätt försöka hitta lösningar utifrån barnets bästa. Samarbetssamtalen inleds alltid med ett enskilt samtal med respektive förälder.

  I samtalen läggs fokus på barnets situation och familjerätten kan även erbjuda samtal med barnen. Målet är att föräldrarna ska kunna enas i frågor kring barnen, men även förbättra sin förmåga att prata och samarbeta med varandra.

  På familjerätten har föräldrar möjlighet att skriva umgängesplaner och göra andra överenskommelser i anslutning till samarbetssamtalen.

  Samtalen är gratis och sker under sekretess. Om ni föräldrar bor i olika kommuner så ansöker ni om samarbetssamtal i den kommunen där barnet är folkbokfört.

 • Det finns möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få hjälp inom ramen för samarbetssamtal att enas kring ett avtal. Om föräldrarna är överens genomför familjerätten en utredning för att bedöma att avtalet är till barnets bästa. Avtalet godkänns därefter av familjerätten/socialnämnden.

Om ni trots samarbetssamtal inte kan komma överens kan ni vända er till tingsrätten. Familjerättsenheten gör då en utredning på uppdrag av tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet/barnen. Ni föräldrar kan när som helst avbryta processen i tingsrätten om ni kommer överens. Innan ni kan vända er till tingsrätten måste ni delta på ett informationssamtal på familjerätten.

 • Från och med den 1 januari 2022 började en ny lag om informationssamtal att gälla. Informationssamtalet ska genomföras med föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen innan en rättslig process kan startas i domstol. Syftet med informationssamtalet är att ni föräldrar ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

  Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en rättslig vårdnadstvist går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om vilket stöd det finns som kan vara till hjälp i samarbetet kring barnen mellan er föräldrar.

  Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl för varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt anger du detta i samband med att du kontaktar familjerätten för att boka samtalet. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att den ene föräldern inte går att nå.

  Du får ett intyg efter samtalet

  Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Samtalet och intyget är obligatoriskt för dig som vill starta en rättslig process. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge angående dina barn vid en tvist i domstol.

Mer information och ansökan

Vill du veta mer om samarbetssamtal, avtal eller informationssamtal? Eller har du andra frågor som rör samarbetet kring era gemensamma barn? Kontakta Kontaktcenter och be att få prata med familjerättens handläggare.

Ansök om samarbetssamtal (e-tjänst)

Ansök om informationssamtal (e-tjänst)

Du har också möjlighet att låta ditt barn gå i en barngrupp tillsammans med andra barn med föräldrar som är skilda.
Barngruppen Skilda världar

Som förälder finns möjlighet att delta i en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.
Barn i föräldrars fokus (BIFF)

Som föräldrar har ni möjlighet att gemensamt delta i fem strukturerade samtal för att förbättra er kommunikation.
Hela barn

Extern länk

Information om vårdnad, boende och umgänge hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF)

På MFOF:s webbplats kan du även ladda ner broschyren Att skiljas när man har barn 

Socialförvaltningen

Relaterade sidor