Barngruppen Lejonet

Lejonet är en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år. Det är ett pedagogiskt stöd- och utvecklingsprogram för arbete i grupp med barn som lever i familjer där den vuxne har eller har haft en känslomässig sjukdom.

Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och/eller våld. Det är vanligt att barn som lever i familjer med dessa problem tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Det här kan Lejonet ge barnen

I barngruppen lär sig barnen genom lek och gruppövningar att se sina känslor och behov, lösa konflikter och hantera motgångar. De lär sig också att klara av situationer med grupptryck, stärka sin självkänsla och göra bra val.

Så här går det till

  • Gruppen består av sex barn som träffas en gång i veckan under 16 veckor.
  • Varje träff varar två timmar och då hinner vi också fika
  • Varje gång arbetar vi med material där vi utgår från olika teman. I materialet ingår övningar där vi pratar, leker, ritar, målar, ser film, läser sagor och tränar avslappning
  • Det är gratis att vara med
  • Nya grupper startar i början av varje termin

Intresseanmälan

Om du vill veta mer och anmäla intresse går det bra att kontakta barngruppssamordnare via kundtjänst: 0410-73 30 00.

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen