Trygghetsvärdar

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Trygghetsvärdarna arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som, efter samråd med polisen med flera, kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen. Det kan handla om bostadsområden som drabbats av inbrott, parkeringsplatser där bilarna utsatts för skadegörelse eller platser i kommunen där otryggheten upplevs hög. Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Ska du kontakta trygghetsvärdarna eller 112?

Du ska alltid ringa 112 vid pågående brott som till exempel ett pågående inbrott eller slagsmål.

Du kan alltid kontakta trygghetsvärdarna om du känner dig otrygg eller bara vill ha någon att prata med. Det kan handla om att du ser eller hör att det börjar bli stökigt på en plats eller att du observerat skadegörelse, nedskräpning eller klotter. Det kan också handla om tillfällen då mindre eller större folksamlingar upplevs skapa otrygghet genom störande ljudnivå eller liknande.

Om trygghetsvärdarna bedömer att ditt ärende ska hanteras av polis eller annan myndighet kan de komma att hänvisa dig vidare, men tveka aldrig att ringa. Det är bättre att agera och ringa en gång för mycket än en gång för lite.

Använd nattknappen om du känner dig otrygg

Nattknappen innebär att trygghetsvärdarna håller dig sällskap i telefonen om du känner dig otrygg när du är på väg någonstans på kvällstid. Mellan klockan 21.00 och 02.00, alla dagar i veckan, kan du använda dig av nattknappen genom att ringa något av Trygghetsvärdarnas nummer.

Trygghetsvärdarna

Mobilnummer
0722-31 39 41
Mobilnummer
0722-31 40 69
Mobilnummer
0722-31 70 19

Trygghetsvärdar – en del i kommunens brottsförebyggande arbete

Trygghetsvärdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa närvaro genom att, företrädelsevis kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i en tydligt uppmärkt bil. Arbetssättet gör det möjligt att vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av till exempel polis, väktare, räddningstjänst, ambulans och kommunala jourer.

Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt.

De observationer och dialoger som trygghetsvärdarna gör och har under sina arbetspass utgör en del i kommunens kontinuerliga lägesbildsarbete och bidrar till kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. Trygghetsvärdarna samverkar med bland annat polisen, räddningstjänsten, kommunens bevakningsföretag och kommunens olika förvaltningar.

På vår webbplats kan du läsa mer om hur kommunen samverkar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Kultur- och fritidsförvaltningen