Rapportera otrygga platser

Finns det platser i kommunen där du upplever att det är otryggt? Nu kan du på ett enkelt sätt berätta var och varför. Rapportera otrygga platser heter verktyget som tagits fram inom ramen för Tryggare Trelleborg.

Via en kartfunktion kan du peka ut platsen och sedan uppge ytterligare information om till exempel när och varför platsen känns otrygg. Du kan också komma med egna förslag på hur platsen kan bli tryggare.

Gå till verktyget Rapportera otrygga platser