Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker.

För att kunna klara detta uppdrag genomför räddningstjänsten olycksförebyggande insatser på flera olika sätt. Vi genomför till exempel tillsyn, handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara och är delaktiga i kommunens samhällsplanering. Dessutom arbetar vi med att sprida information om hur invånarna kan förebygga brand och andra olyckor i hemmet.

När olyckan är framme finns räddningsstyrkor placerade på tre orter i kommunen redo att rycka ut dygnet runt, året runt.

  • Trelleborg tätort har en heltidsstyrka som rycker ut på 90 sekunder.
  • Anderslöv och Klagstorp har styrkor som utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap. Det innebär att personalen som ingår i styrkan kan befinna sig på sin arbetsplats eller hemma och inställa sig på brandstationen inom några minuter vid larm.
  • Trelleborgs tätort har också en styrka som består av räddningstjänstpersonal i beredskap. Denna styrka kan användas som förstärkning eller för att upprätthålla beredskap för nya larm i händelse av att heltidsstyrkan är ute på uppdrag.
  • Räddningstjänsten Trelleborg har dygnet runt ett yttre befäl och en vakthavande brandingenjör i tjänst eller i beredskap.

Räddningstjänsten samarbetar med de kringliggande kommunerna vad gäller tillgång på räddningsstyrkor och befäl.

Eller räddningstjänstpersonal i beredskap, som det egentligen heter? Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Kommunledningsförvaltningen