Räddningstjänstens utbildningar

Genom utbildning i brandkunskap och personsäkerhet kan du förebygga olyckor och hindra eller begränsa skador om en olyckshändelse skulle inträffa.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har vi alla ett ansvar i detta, både hemma och på arbetsplatsen. Anmäl dig till någon av våra utbildningar så är du förberedd om något skulle hända.

 • Den här utbildningen riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig eller dig som som är fastighetsägare. Målet är att visa vem som har ansvaret och skapa förståelse för hur viktigt det är att bedriva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.

  Kursinnehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor – tolkning av denna
  • Genomgång av räddningsverkets allmänna råd och föreskrifter
  • SBA, vad är det och hur gör man?
  • Fastighetsägarens/nyttjanderättsinnehavarens ansvar
  • Kommunens ansvar
  • Förebyggande brandskydd – tips och råd om hur du kan arbeta för att höja brandskyddet verksamheten

  Vad säger lagen?

  Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, för att uppfylla detta skall ett Systematiskt Brandskyddsarbete Arbete bedrivas. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

 • Den här utbildningen riktar sig till dig som är anställd i en verksamhet som är skyldig att bedriva Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Målet är att du ska få grundläggande kunskap i att förebygga och agera vid brand.

  Kursinnehåll

  • Samhällets risksyn
   – Lagstiftningar
   – Lagen om skydd mot olyckor LSO
  • Brandkunskap
   – Brandtriangeln
   – Brandförlopp
   – Bedömningar
   – Agerande
  • Brandförebyggande åtgärder
   – Brandorsaker
   – Organisation SBA
  • Byggnadstekniskt brandskydd
   – Brandceller
   – Utrymningsvägar
  • Larmvägar
   – Brandvarnare/Utrymningslarm
   – Larmning 112
   – Automatiskt brandlarm
   – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
  • Praktik
   – Handhavande av släckutrustning
 • Målet med utbildningen är att du ska lära dig vad du ska göra om en person nära dig drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande och att du ska få grundläggande kunskaper i livräddande åtgärder genom basal akutsjukvård.

  Kursinnehåll

  • Hjärt- och lungräddning, utförande av effektiva kompressioner och inblåsningar
  • Undersöka, agera och åtgärder enligt L(C)ABCDE
  • Stabilt sidoläge, medvetslös person
  • Agerande vid luftvägshinder
  • Genomgång och användning av hjärtstartare
 • Målet med utbildningen är att du ska lära dig vad du ska göra om en person nära dig drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande och att du ska få grundläggande kunskaper i livräddande åtgärder genom basal akutsjukvård.

  Kursinnehåll

  • Hjärt- och lungräddning, utförande av effektiva kompressioner och inblåsningar
  • Undersöka, agera och åtgärder enligt L(C)ABCDE
  • Stabilt sidoläge, medvetslös person
  • Agerande vid luftvägshinder
  • Genomgång och användning av hjärtstartare
 • Tillsammans med dig utför vi utrymningsövningen i din verksamhet. Under övningen har vi möjlighet att lägga ut rök för att skapa en realistisk situation. Efter övningen har vi en kort genomgång av händelseförloppet för att ni ska få nytta av de erfarenheter som framkommit i samband med övningen.

  Har du önskemål skriftlig dokumentation av utrymningsövningen så hjälper vi gärna till med det.

  Vi går igenom:

  • Brandförebyggande åtgärder
  • Brandorsaker
  • Organisation SBA
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandceller
  • Utrymningsvägar
  • Utrymning
  • Människors beteende vid brand
  • Larmvägar
  • Brandvarnare/utrymningslarm
  • Larmning 112
  • Automatiskt brandlarm

  Öva regelbundet för att få rutin

  För att öva in rutiner i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker bör utrymningsorganisationen övas regelbundet. Utrymningsövningar bör ske minst en gång per år. Skolor skall ha utrymningsövning 2 gånger per år.

 • Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar med brandfarliga heta arbeten, typ svetsning och skärning och till dig som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

  Målet är att du ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkända deltagare får certifikat.

  Max antal deltagare per tillfälle är 20 personer.

  Övergripande innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

  Kurstid

  7 timmar, inklusive fika och lunch

  Bokning och mer information

  Brandskyddsföreningen Skåne bedriver utbildningen Heta Arbeten iI samarbete med räddningstjänsterna i Skåne.

  Information om utbildningstillfälle och ort, Brandskyddsföreningens webbplats. 

Kontakt och anmälan

Räddningstjänsten Trelleborgs kommun

Mattias Herrström

0708-817 358

Samhällsbyggnadsförvaltningen