Räddningstjänstens utbildningar

Genom utbildning i brandkunskap och personsäkerhet kan du förebygga olyckor och hindra eller begränsa skador om en olyckshändelse skulle inträffa.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har vi alla ett ansvar i detta, både hemma och på arbetsplatsen. Anmäl dig till någon av våra utbildningar så är du förberedd om något skulle hända.