Informationssäkerhet

Vi lever idag i ett informationssamhälle där både vi som individer och samhället hanterar stora mängder information. För Trelleborgs kommun är information en av våra värdefullaste tillgångar och en förutsättning för att vår verksamhet ska kunna fungera.

Kommunen är skyldig att hantera information på ett säkert sätt. Om informationen går förlorad eller är felaktig kan det i värsta fall få katastrofala följder och måste därför skyddas.

Mer information finns på webbplatsen Informationssäkerhet.se

Kommunledningsförvaltningen