Brottsförebyggande arbete

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd. Det krävs också att så många brott som möjligt förebyggs och för det behövs insatser från hela samhället.

Här hittar du mer information om vad kommunen gör och vad du själv kan göra i brottsförebyggande syfte.