Våga agera

Trelleborgs kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i. Genom att vi som grannar och medmänniskor visar civilkurage och vågar agera vid oro för pågående våld kan vi tillsammans stoppa våldet.

Våga Agera

Fotograf: Trelleborgs kommun

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män och kan förekomma i alla typer av partnerrelationer. Definitionen av våld i nära relationer innefattar allt ifrån fysiskt till psykiskt våld och kan innebära att en person blir förlöjligad, utsätts för misshandel eller allvarliga hot.

Vad är Våga Agera?

Många av dem som utsätts för våld i hemmet kan eller vågar inte själv anmäla. Därför kan det vara viktigt att du som granne och medmänniska vågar agera genom att ringa polisen om du ser, hör eller misstänker att någon i ditt närområde utsätts för någon form av våld. Vetskapen om att någon runt den utsatta vet och vågar agera kan leda till att den som utsätts för ett brott själv vågar anmäla eller be om hjälp.

Trelleborgs kommun tillsammans med Trelleborgshem AB och polisen står bakom metoden Våga Agera som uppmanar den som ser, hör eller upplever tecken på att någon i sitt närområde far illa att:

1.    vid akuta händelser ring polisen på 112

2.    vid brott eller händelser som inte är pågående eller nyligen inträffade ring 114 14

Vid misstanke om att barn far illa kan du även göra en anmälan direkt till socialtjänsten eller via kommunens e-tjänstplattform.

Information om våld i nära relationer

Information vid misstanke om att barn far illa

Frågor om Våga Agera

Kontakta säkerhetsenheten om du har frågor gällande metoden eller vill använda affischen i ditt bostadsområde, förening eller liknande? Affischen finns för nedladdning på den här sidan.

Säkerhetsenheten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Säkerhetschef: 0410-73 33 55, 0708-81 73 55

Kommunledningsförvaltningen