Att må bra och trivas i skolan är en förutsättning för att kunna uppnå goda studieresultat. Elevhälsans uppdrag är framförallt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att bidra till att stödja eleverna så att de mår bra och hjälpa dem i deras utveckling mot utbildningens mål.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som minst omfattar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som minst omfattar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare.

Alla skolor i Trelleborgs kommun har tvärprofessionella elevhälsoteam. Varje profession bidrar med sin specifika kompetens och samverkar med övrig personal inom elevhälsan, skolan och utanför skolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna.

Bildningsförvaltningen