I Trelleborgs kommun ska barn och elever erbjudas en samtida och framtida förskola/skola. Alla barn och elever ska, oavsett förskola/skola, ha likvärdiga förutsättningar att arbeta digitalt utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på.

Från årskurs fyra har varje elev i Trelleborg kommuns skolor tillgång till en personlig dator.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Den digitala kompetensen är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. I skolan ska eleven lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. IT och digitala verktyg är också ett viktigt redskap för förskolornas och skolornas kommunikation med vårdnadshavare och elever.

Bildningsförvaltningen