I Trelleborg kan du som vårdnadshavare fritt välja skola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den skola som du och ditt barn önskar.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola åt ditt barn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Numera ingår förskoleklassen i grundskolan, som därmed är en tioårig obligatorisk skolform. Grundskolan är till för alla barn mellan 6 och 16 år.

Grundskola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola åt ditt barn. Förutsättning för placering på den önskade skola är att där finns plats. Du kan även välja en fristående (icke-kommunal) grundskola.

Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri. Vårdnadshavare har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller skolhälsovård.

I Trelleborgs kommun finns det 17 grundskolor att välja mellan, såväl kommunala som fristående.

Förskoleklass

Förskoleklassen är numera en obligatorisk skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Kommunen erbjuder ditt barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet börjar sin grundskoleutbildning.

Bildningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Box 79
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Henry Dunkers gata 1
231 45 Trelleborg

Bildningsförvaltningen