Grundskola och förskoleklass

I Trelleborg kan du som vårdnadshavare fritt välja skola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den skola som du och ditt barn önskar.