Elever som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleverna går på på sin placeringsskola eller har valt en annan skola.

Bildningsförvaltningen