Elever som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleverna går på sin anvisade skola eller har valt en annan skola.

Information om resor för elever på gymnasiet, ungdomsbiljett och resebidrag.

Olika färdsätt

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi.

Förvaltningsrätten har beslutat att det är kommunen som avgör på vilket sätt skolskjutsen ska genomföras så länge det uppfyller skollagens krav på skolskjuts i övrigt.

Vilket färdsätt som eleven får rätt till kan du se i beslutet om skolskjuts. Beslutet får du i föräldraportalen där du också gör ansökan. Färdsätt kan förändras under beslutets giltighet, till exempel om skolbussarnas turer förändras.

Skolbuss

För elever i årskurs F-6 ges skolskjuts I första hand med kommunens skolbuss. För elever i årskurs 7-9 ges skolskjuts i första hand med linjetrafik.

Linjetrafik (busskort)

  • Årskurs F-6 (skolbiljett):

Skolbiljett beviljas endast om skolbuss inte trafikerar sträckan ditt barn behöver åka.

Skolbiljett ges från årskurs 4. Är eleven yngre kan busskort i vissa fall ges efter samråd med vårdnadshavare. Ansvaret för en yngre elevs resa får inte ligga hos ett syskon som har busskort utan bedöms utifrån elevens egen förmåga att klara bussresan på egen hand. Vårdnadshavarna har också ett stort ansvar för att resan ska kunna genomföras.

  • Årskurs 7-9 (ungdomsbiljett):

Alla barn/ungdomar i ålder för grundskolans årskurs 7-9 som är folkbokförda i Trelleborgs kommun får en ungdomsbiljett för resa med Skånetrafiken. Detta gäller oavsett vilken skola barnet går på eller i vilken kommun skolan ligger. Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt, årets alla dagar och skickas hem till folkbokföringsadressen.

Elever i årskurs 7-9 ska därför i första hand använda ungdomsbiljetten för resa till och från skolan med linjetrafik.

Skoltaxi

I sista hand, då varken skolbuss eller linjetrafik finns eller om eleven är för ung för resa med linjetrafik ges skolskjuts med skoltaxi. I vissa fall kan det bli en kombination av de olika färdsätten.

Skoltaxin planeras så att flera elever från samma håll kan åka tillsammans och tiderna sätts utifrån skolornas inlämnade ramschema. Samma res- och väntetider gäller för skoltaxi som för skolbuss och linjetrafik.

Kommunen har avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Information om taxi och turlista skickas via e-post till dem som beviljas skolskjuts med skoltaxi som färdsätt.

Bildningsförvaltningen