Elever som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleverna går på sin anvisade skola eller har valt en annan skola.

Frågor om skolskjuts

Just nu får vi många frågor om skolskjuts. Vi arbetar för fullt med att ta hand om alla inkomna ärenden via e-post, meddelanden i Ombord och via telefon.

På den här sidan finns samlad information om skolskjuts.

För dig som ansökt om skolskjuts för ditt barn:

Läs beslutet som du fått för barnets skolskjuts/skoltransport. Där står det vilket färdsätt som är planerat.

Ändring av dagar utifrån vad som angetts i ansökan kan göras via e-post men ändringen kan dröja, framför allt om det avser skoltaxi.

Skolbusstider för ditt barn hittar du i föräldraportalen. Mer info finns på hemsidan och i beslutet.

Om du inte har ett gällande beslut så måste du ansöka om skolskjuts via kommunens webbplats.

Ytterligare information:

Om du inte hittar den information du söker på trelleborg.se eller i Ombord-portalen kan du kontakta bildningsförvaltningen eller Kontaktcenter. Ange alltid vilket barn det gäller för snabbare hantering.

 • Kontaktcenter kan besvara många övergripande frågor. Skicka gärna e-post istället för att ringa. Du når Kontaktcenter måndag-fredag klockan 08.00-16.00.

  E-post:

  kontaktcenter@trelleborg.se
  Telefon: 0410-73 30 00
 • Handläggarna har telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00. Tisdag och torsdag klockan 08.00-10.00.

  E-post: skolskjuts@trelleborg.se
  Telefon: 0410-73 42 82

Olika färdsätt

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi.

Förvaltningsrätten har beslutat att det är kommunen som avgör på vilket sätt skolskjutsen ska genomföras så länge det uppfyller skollagens krav på skolskjuts i övrigt.

Vilket färdsätt som eleven får rätt till kan du se i beslutet om skolskjuts. Beslutet får du i föräldraportalen där du också gör ansökan. Färdsätt kan förändras under beslutets giltighet, till exempel om skolbussarnas turer förändras.

Meddelande om ändring skickas då antingen via e-post eller i föräldraportalen minst 2 veckor innan förändringen.

Skolbuss

För elever i årskurs F-6 ges skolskjuts I första hand med kommunens skolbuss. För elever i årskurs 7-9 ges skolskjuts i första hand med linjetrafik.

Linjetrafik (busskort)

 • Årskurs F-6 (skolbiljett):

Skolbiljett beviljas endast om skolbuss inte trafikerar sträckan ditt barn behöver åka.

Skolbiljett ges från årskurs 4. Är eleven yngre kan busskort i vissa fall ges efter samråd med vårdnadshavare. Ansvaret för en yngre elevs resa får inte ligga hos ett syskon som har busskort utan bedöms utifrån elevens egen förmåga att klara bussresan på egen hand. Vårdnadshavarna har också ett stort ansvar för att resan ska kunna genomföras.

 • Årskurs 7-9 (ungdomsbiljett):

Alla barn/ungdomar födda 2006-2011 (i ålder för grundskolans årskurs 7-9) som är folkbokförda i Trelleborgs kommun får en ungdomsbiljett för resa med Skånetrafiken. Detta gäller oavsett vilken skola barnet går på eller i vilken kommun skolan ligger. Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt, årets alla dagar och skickas hem till folkbokföringsadressen.

Elever i årskurs 7-9, som har ungdomsbiljett, ska därför i första hand använda ungdomsbiljetten för resa till och från skolan med linjetrafik.

Om ditt barn börjar årskurs 7 ett år tidigare än den årskull barnet tillhör erbjuds inte ungdomsbiljett. Ansökan om skolskjuts behöver göras.

Skoltaxi

I sista hand, då varken skolbuss eller linjetrafik finns eller om eleven är för ung för resa med linjetrafik ges skolskjuts med skoltaxi. I vissa fall kan det bli en kombination av de olika färdsätten.

Skoltaxin planeras så att flera elever från samma håll kan åka tillsammans och tiderna sätts utifrån skolornas inlämnade ramschema. Samma res- och väntetider gäller för skoltaxi som för skolbuss och linjetrafik.

Kommunen har avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Information om skoltaxi och turlista skickas via e-post till dem som beviljas skolskjuts med skoltaxi som färdsätt.

Skoltaxi hämtar och lämnar oftast vid en skoltaxihållplats och inte vid hemmet. Elever som beviljas skoltaxi får besked om vilken skoltaxihållplats skoltaxin hämtar och lämnar vid. Avstånd till hållplats kan vara upp till 2 km för elever i årskurs F-6 och 4 km för elever i årskurs 7-9, under förutsättning att sträckan inte bedöms som trafikfarlig.

Bildningsförvaltningen