Elever som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleverna går på sin placeringsskola eller har valt en annan skola.

Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och går en gymnasial utbildning, på kommunal eller fristående gymnasieskola, kan ha rätt till busskort i form av ungdomsbiljett eller skolbiljett/resebidrag.

Ungdomsbiljett och skolbiljett/resebidrag

Verksamhetschef - skolskjuts

Telefonnummer
0410-73 47 43

Bildningsförvaltningen