Elever i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om det behövs på grund av:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden längs skolvägen
  • elevens funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Detta gäller även de elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Elever som går i skola i annan kommun kan under vissa förutsättningar få skolskjuts.

Elever som är folkbokförda i annan kommun men går i skola i Trelleborgs kommun ska vända sig till sin hemkommun för ansökan om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts (Självbetjäningssidor)

Bildningsförvaltningen