Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år och upphör vid utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven har börjat fullgöra skolplikten.

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt önska skola. Förutsättning för placering på den önskade skolan är att där finns plats.

Skolval

Skolvalet inför läsåret 2024-2025 är stängt. Information om vilken skola ditt barn fått placering vid skickas i början av mars.

Skolval görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun.

Vem ska göra ett skolval?

Skolvalet omfattar:

Skolskjuts

Val av skola kan komma att påverka rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts hittar du under Skolskjuts.

Skolskjuts

Ansökan om byte av skola

Vårdnadshavare som önskar en annan skolplacering för sitt barn har möjlighet att ansöka om skolbyte när som helst under läsåret. Byte av skolenhet kräver att vårdnadshavarna är överens. Placering på önskad skola sker i mån av plats.

Ansök om skolbyte (e-tjänst)

Ansökan om skola vid inflyttning till Trelleborgs kommun

Vårdnadshavare till elever som flyttar till Trelleborgs kommun efter ordinarie skolvalsperiod ska ansöka om skolplacering. I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt önska skola. Förutsättning för placering på den önskade skolan är att där finns plats.

Samtliga elever som flyttar in till kommunen erbjuds placering på en skola nära hemmet där det finns plats.

Ansök om skolplacering (e-tjänst)

Idrottsutbildning

I Trelleborgs kommun finns en idrottsutbildning i fotboll för årskurs 7-9 på Pilevallskolan.

Ansökan till idrottsprofilen görs inför årskurs 7 och gäller elever som går i årskurs 6. Elever som har en annan hemkommun än Trelleborgs kommun kan också ansöka till idrottsprofilen. För elever som har en annan hemkommun än Trelleborgs kommun är det en förutsättning för mottagande av eleven, att hemkommunen ersätter kostnaden för elevens skolgång.

För ansökan till idrottsprofilen utanför den årliga antagningen inför årskurs 7, kan antagning ske löpande om det finns plats i aktuell årskurs. Även i detta förfarande tillämpas färdighetsprov.

Pilevallskolans fotbollsprofil

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskoleklass eller grundskola i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande skolan som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Behöver du hjälp med skolvalet?

Om du saknar svenskt personnummer, e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta administrationen på någon av våra grundskolor för att få hjälp med din ansökan. Det går även bra att kontakta Kontaktcenter för att få hjälp med skolvalet.

Telefon: 0410-73 30 00

E-post: skolval@trelleborg.se

Hjälp vid val av skola

Skolverket har en utbildningsguide som kan hjälpa dig när du ska välja skola till ditt barn. Här kan du jämföra olika skolor och få information om bland annat antal elever, betyg, provresultat, lärartäthet och resultat i Skolverkets enkäter för elever och vårdnadshavare.

Utbildningsguiden finns på Skolverkets webbplats.

Bildningsförvaltningen