Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år och upphör vid utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven har börjat fullgöra skolplikten.

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt önska skola. Förutsättning för placering på den önskade skolan är att där finns plats.

Skolval

Skolvalet inför läsåret 2022/2023 är öppet den 17 januari-31 januari 2022. Du lämnar önskemål om skola via mittskolval.se.

Skolvalet gäller för barn som ska börja förskoleklass samt för elever som går på en skola där nästkommande årskurs inte finns. I regel gäller detta elever som går på en F-6-skola och ska börja årskurs 7 på en annan skola.

Du kan inte välja skola eller ställa dig i kö innan skolvalet har öppnat.

Mer information

Skolval

Skolval görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Skolvalet omfattar:

Skolskjuts

Val av skola kan komma att påverka rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts hittar du under Skolskjuts.

Skolskjuts

Ansökan om byte av skola

Vårdnadshavare som önskar en annan skolplacering för sitt barn har möjlighet att ansöka om skolbyte när som helst under läsåret. Byte av skolenhet kräver att vårdnadshavarna är överens. Placering på önskad skola sker i mån av plats. Du ansöker om skolbyte digitalt via en e-tjänst som nås via Trelleborgs kommuns webbplats.

Självbetjäningssidor

Ansökan om skola vid inflyttning till Trelleborgs kommun

Vårdnadshavare till elever som flyttar till Trelleborgs kommun efter ordinarie skolvalsperiod ska ansöka om skolplacering. I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt önska skola. Förutsättning för placering på den önskade skolan är att där finns plats.

Samtliga elever som flyttar in till kommunen erbjuds placering på en skola nära hemmet där det finns plats. Du ansöker om skolplacering digitalt via en e-tjänst som nås via Trelleborgs kommuns webbplats.

Självbetjäningssidor

Pilevallskolans fotbollsprofil

På Pilevallskolan finns möjligheten att i årskurs 7-9 kombinera skola och fotboll genom fotbollsprofilen som startade läsåret 2020/2021. Ansökan till fotbollsprofilen görs inför årskurs 7 och gäller elever som går i årskurs 6. Elever som har en annan hemkommun än Trelleborgs kommun kan också ansöka till fotbollsprofilen. För ansökan till fotbollsprofilen utanför den årliga antagningen inför årskurs 7, kan antagning ske löpande om det finns plats i aktuell årskurs.

Pilevallskolans fotbollsprofil

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskoleklass eller grundskola i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande skolan som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Behöver du hjälp med skolvalet?

Om du saknar svenskt personnummer, e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta administrationen på någon av våra grundskolor för att få hjälp med din ansökan. Det går även bra att kontakta Kundtjänst för att få hjälp med skolvalet.

Telefon: 0410-73 30 00

E-post: skolval@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen