Val av skola

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja skola. Förutsättningen är att det finns plats på den skola man önskar. Sedan 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att elever i förskoleklass har skolplikt.

Skolornas upptagningsområden

Kommunen är indelad i olika upptagningsområden. Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Om ni väljer en annan skola än skolan i upptagningsområdet som förstahandsval kan det påverka rätten till skolskjuts. Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Mer information om skolskjuts hittar du under Skolskjuts.

Skolskjuts

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Om du vill ansöka till skolplats i Trelleborgs kommun eller om du redan har en skolplacering i kommunen men önskar byta skola, gör du det under Självbetjäning. Om du behöver hjälp med din ansökan eller inte kan ansöka digitalt vänligen kontakta Kundtjänst.

Självbetjäningssidor

E-post: kundtjanst@trelleborg.se

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande enheten som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen.

Självbetjäningssidor

IKE/Fristående enhet – grundskola

Behöver du hjälp med val till förskoleklass?

Om du saknar svenskt personnummer, e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta administrationen på den skola i vars upptagningsområde barnet är folkbokfört för att få hjälp med din ansökan. Det går även bra att kontakta Kundtjänst för att få hjälp med skolvalet.

E-post: kundtjanst@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen