Pilevallskolans fotbollsprofil

Ska du börja i årskurs 7 och vill utveckla dig, både som person och fotbollsspelare? Då ska du anmäla dig till fotbollsprofilen på Pilevallskolan! Vi erbjuder talangfulla högstadieungdomar möjligheten att kombinera satsningen på att utvecklas som idrottare med en seriös satsning på skolan.

Elever som ska börja i årskurs 7 nästkommande läsår kan söka till fotbollsprofilen på Pilevallskolan. Utbildningen, som är öppen för alla som ska börja årskurs 7 nästkommande läsår, har plats för totalt 25 elever. Satsningen är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och fotbollsklubben Trelleborgs FF.

Hur blir jag antagen till fotbollsprofilen på Pilevallskolan?

Antagning till fotbollsprofilen på Pilevallskolan sker genom ansökan och färdighetsprov under årets första kvartal. Färdighetsproven används som grund för antagning och urval till fotbollsprofilen.

Bedömningen av färdighetsproven grundar sig på din fotbollskunskap avseende:

• Teknik
• Spelförståelse
• Fysik

Att vara elev på fotbollsprofilen

Om du blir antagen till vår fotbollsprofil får du, utöver ordinarie undervisning, tre träningspass i veckan i samarbete med tränare från Trelleborgs FF. Träningen omfattar teknik, anfalls- och försvarsspel samt träningslära, etik och moral, kost och skadeförebyggande moment. En del av de ordinarie idrottspassen ersätts med träningstillfällen. I övriga ämnen följer du skolans timplan. Som elev måste du kunna ta ett stort ansvar för både dina studier och din fotbollsträning.

Målsättning

Forskning och beprövad erfarenhet visar att kombinationen idrott och skola stärker och gynnar kunskapsutvecklingen. Trelleborgs kommun vill tillsammans med Trelleborgs FF ge barn och ungdomar chans till bättre hälsa och ökad studiemotivation genom ett aktivt idrottsintresse i skolan. Samtidigt ges också unga med stort fotbollsintresse möjlighet till en gedigen fotbollsutbildning redan i högstadiet.

Med denna fotbollsutbildning stärker Trelleborgs kommun samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening.
Pilevallskolans främsta mål är att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen och därmed få behörighet till alla nationella gymnasieprogram. Fotbollen är ett medel för att motivera ungdomar till att lyckas med sina studier.

Frågor om utbildningen?

Om du vill veta mer om fotbollsprofilen kan du kontakta biträdande rektor Alexandros Nikolaidis via telefonnummer 0410-73 44 97 eller Alexander Engbe som är tillförordnad akademichef TFF, alexander.engbe@tff.m.se.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Tätort öster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Bildningsförvaltningen