Pilevallskolan ligger i den östra delen av Trelleborg, endast två kilometer från den skånska kusten. På skolan går cirka 400 elever i årskurs F-9.

Pilevallskolan ligger i den östra delen av Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Skolan är indelad i arbetslag:

• fritidshem
• årskurs F-3
• årskurs 4-6
• årskurs 7-9

Varje elev har en mentor som genomför IUP-samtal och ansvarar för kontakten med vårdnadshavarna.

Skolgården är stor med flera olika lekområden. Vi har en multiarena som består av två olika planer, en där man kan spela fotboll och en för basket och bandy. En del av vår skolgård har belagts med färgglad gummiasfalt.

Skolan har genomgått en ombyggnad i olika etapper, vilket innebär att vi genomgående har nya moderna klassrum. NO-salarna och vår hem- och konsumentkunskapssal har toppmodern utrustning. Musiksalen och bildsalen är två rymliga salar, med högt i tak och fint ljusinsläpp.

Till vårt bibliotek görs årliga inköp av nyutkomna böcker. Bokbeståndet består av flera böcker med samma titel för att uppmuntra läsning och diskussion i grupper. Vi arbetar för att göra bokläsandet och boksamtalen till en självklar del av elevernas läs-, skriv- och språkutveckling. Det finns ett stort utbud åldersanpassad skönlitteratur och ett antal titlar finns också på de olika modersmål som finns representerade på skolan. Det finns också en del faktaböcker att använda sig av. Bibliotekspersonal finns dagligen på plats för att stödja, inspirera och hjälpa eleverna att hitta böcker att läsa.

Vårt arbetssätt

Pilevallskolan är fylld av nyfikna, glada, öppna och fantastiska barn. Vår skolas kulturella mångfald är en styrka för oss. Vi fokuserar på det positiva och arbetar för att alla ska vara delaktiga i vår verksamhet och utvecklingen av den. Vi är övertygade om att inflytande och ansvar hör ihop.

Eleverna är delaktiga i planeringsarbetet utifrån ålder och mognad. Vi utgår från deras tankar, idéer och intressen och är lyhörda för deras önskemål i skolarbete, rastaktiviteter och inköp.

Väl förankrade forum är våra elevråd 1-6 och 7-9, biblioteksrådet 1-9 samt matrådet 4-9. Eleverna utvärderar arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling via klassråd och elevråd, vilket ligger till grund för kommande läsårs handlingsplan.

Pilevallskolan har organiserade rastaktiviteter på alla förmiddags- och lunchraster. Även här är eleverna med och bestämmer aktiviteter och material.

På Pilevallskolan är även den kommunövergripande kartläggningsenheten Skolintroduktion Trelleborg förlagd, där alla nyanlända grundskoleelever kommer initialt.

Pilevallskolans fotbollsprofil

I samarbete med TFF erbjuder Pilevallskolan talangfulla högstadieungdomar möjligheten att kombinera satsningen på att utvecklas som idrottare med en seriös satsning på skolan.

Information och ansökan till Pilevallskolans fotbollsprofil.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi till stor del efter Bornholmsmodellen. Förskoleklassen har egna lokaler som övergår till fritidsverksamhet på eftermiddagen med delvis samma personal. Vi arbetar skolförberedande och strukturerat med bland annat praktisk matematik och ett språkstimulerande arbetssätt med tonvikt på läsning. Detta varvar vi med idrott, lekar och musik. Vi arbetar för att elevernas första möte med skolan ska vara lustfyllt, lärorikt, utmanande och ge eleverna en god förberedelse inför fortsatta skolgången.

Fritidshem

Pilevallskolan har en fritidshemsverksamhet för elever från 6 år upp till 13 år. Fritids har egna lokaler med tillgång till studiehall, som ger möjlighet till exempel filmvisning. Fritidshemmet har tillgång till en varierad utomhusmiljö på vår fina skolgård. Eleverna ges möjlighet att själva välja aktiviteter utifrån ett fastlagt schema. Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse, värdegrundsfrågor och det sociala samspelet.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Tätort öster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Pilevallskolan

Telefonnummer
Rektor Annica Liersch: 0410-73 36 49
Telefonnummer
Biträdande rektor åk F-6 Anneli Altenhammar: 0410-73 36 43
Telefonnummer
Biträdande rektor åk 7-9 Alexandros Nikolaidis: 0410-73 44 97
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 35 60 eller 0410-73 36 70
Telefonnummer
Fritidshem: 0410-73 37 74
Mobilnummer
Kurator F-5: 0733-51 14 36
Telefonnummer
Kurator 6-9: 0723-70 04 83
Telefonnummer
Skolintroduktion: 0723-70 39 36 eller 0723-70 39 06
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 57
Telefonnummer
Skolrestaurangen Mumserian: 0410-73 35 88
Telefonnummer
Skolpsykolog: 0708-81 78 58
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 35 68
Telefonnummer
Studie- och yrkesvägledare: 0733-51 12 45
Mobilnummer
Vaktmästare: 0702-84 89 41

Adress

Allmogevägen 3
231 34 Trelleborg

Bildningsförvaltningen