Liljeskolan

Liljeskolan är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall.

På Liljeskolan arbetar vi för hållbara människor, att lära känna sig själv, hitta lusten att lära och att tro på sin förmåga att kunna skapa sin egen framtid. Ett av våra mål är att våra elever ska få den stimulans de behöver för att lära känna sig själv, sina förmågor och kunna bli en del av ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi verktyg för framtidskompetenser genom att vara en skola i samklang med samtiden och framtiden. Vi är i ständig utveckling för att kunna vara en av Trelleborgs mest eftertraktade skola.

I våra tillagningskök serveras vällagad mat, alltid med ett vegetariskt alternativ och med en ordentlig salladsbuffé.

Områdets egen bibliotekarie erbjuder böcker i olika genrer och till olika åldrar på våra bibliotek.

Våra elevhälsoteam som består av biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och koordinator har ett tätt samarbete med alla personal kring alla våra elever.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Centrum.

Liljeskolan (F-3) är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Årskurs F-3 samt fritidshem

Årskurs F-3 och fritidshemmet har egna lokaler på Skolgatan. Vi har en skolgård med en stor gräsmatta samt olika planer och lekplatser runt skolan. Idrottshall och slöjdsalar delar vi med mellan- och högstadiet.

Vårt arbetssätt

F-3 arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, praktisk matematik, inkludering och värdegrundsfrågor. Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med elevernas lärande hela dagen, både på skoltid och på fritidstid, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade pedagoger som arbetar för att skapa goda relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

F-3 arbetar aktivt med socialt samspel och har organiserad rastverksamhet, både i större och mindre grupperingar.

Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från läroplanen,  elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

På Liljeskolan F-3 pågår under läsåret 2023/2024 ett EU-projekt inom programmet Erasmus+ Digitalisation in school – impossible or endless possibilities.

Liljeskolan, årskurs F-3

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Jenny Amundsen: 0410-73 43 97
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Administration: 0410-73 39 13
Telefonnummer
Fritids-Blåsippan: 0410-73 39 06
Telefonnummer
Fritids-Ljungen: 0410-73 36 08
Telefonnummer
Fritids-Tusenskönan: 0410-73 39 10
Telefonnummer
Fritids-Violen: 0410-73 39 02
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 36 17
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 39 03
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 39 05
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Skolgatan 9
231 52 Trelleborg

Liljeskolan (4-9) ligger i centrala Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Årskurs 4-9 samt fritidshem

Årskurs 4-6 och årskurs 7-9 håller till i två olika byggnader och har skilda skolgårdar men vi delar en multiplan där eleverna kan spela fotboll, innebandy och basket. Vi har en stor idrottshall och flera slöjdsalar.

Vårt arbetssätt

I årskurs 4 får eleven en Chromebook som arbetsredskap. I årskurs 7 byts den ut mot en ny. Våra engagerade och legitimerade lärare arbetar efter en tydlig lektionsstruktur för att undervisningen ska blir så tillgänglig för alla som möjligt. Delaktighet och inkludering är viktiga begrepp på Liljeskolan.

Från årskurs 4-9 har vi ett pedagogiskt resursteam (PRT) som arbetar för att stödja de elever som har behov av extra stöd och hjälp. Specialpedagoger/speciallärare och resurslärare utformar tillsammans med undervisande lärare det särskilda stödet och ser varje elevs behov.

På fritidshemmet Liljan fokuserar vi på värdegrund, lek och rörelse samt vila för att få en så bra balans som möjligt. För de lite äldre barnen finns det tydliga mål och aktiviteter för att i en lättsam miljö kunna öva på att diskutera och reflektera kring viktiga frågor i elevernas liv.

Liljeskolan, årskurs 4-6

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Camilla Rogmark: 0410-73 45 46
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Administration: 0410-73 39 13
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 37 55
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 32 86
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 51 Trelleborg

Liljeskolan, årskurs 7-9

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Christine Larsson: 0410-73 35 06
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 35 16
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 41 02
Telefonnummer
Studie- och yrkesvägledare: 0410-73 35 07
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 52 Trelleborg

Bildningsförvaltningen