Liljeskolan

Liljeskolan är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall.

Liljeskolan (F-3) är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Denna grundskola tillhör rektorsområde Centrum.

Årskurs F-3

F-3:s klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboard. Vi har en stor fotbollsplan och flera lekplatser runt skolan. Slöjd och idrottssalar finns inom området. I restaurangen serveras buffé varje dag och där finns alltid ett vegetariskt alternativ.

Vårt arbetssätt

F-3 arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, praktisk matematik, inkludering och värdegrundsfrågor. Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med elevernas lärande hela dagen, både på skoltid och på fritidstid, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade pedagoger som arbetar för att skapa goda relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

F-3 arbetar aktivt med socialt samspel och har organiserad rastverksamhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Liljeskolan, årskurs F-3

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Jenny Amundsen: 0410-73 43 97
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Administration: 0410-73 39 13
Telefonnummer
Fritids-Blåsippan: 0410-73 39 06
Telefonnummer
Fritids-Ljungen: 0410-73 36 08
Telefonnummer
Fritids-Tusenskönan: 0410-73 39 10
Telefonnummer
Fritids-Violen: 0410-73 39 02
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 36 17
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 39 03
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 39 05
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Skolgatan 9
231 52 Trelleborg

Liljeskolan (4-9) ligger i centrala Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Årskurs 4-9

Årskurs 4-9 har en stor idrottshall och flera slöjdsalar. Vi har även ett eget bibliotek. I restaurangen serveras buffé och soppa varje dag och där finns också alltid ett vegetariskt alternativ.

Vårt arbetssätt

När du börjar i årskurs 4 hos oss får du en Chromebook som arbetsredskap. Den kan bland annat användas till textbearbetning och digitalt lärande. Vi arbetar efter en gemensam lektionsstruktur med våra engagerade och legitimerade lärare.

På mellanstadiet arbetar vi i huvudsak med personalförstärkning i klassrummen.
Vi skapar tillsammans en tillgänglig lärmiljö för alla. Delaktighet och inkludering är centrala begrepp på Liljeskolan. Skolarbetet och lärandemiljön anpassas till varje individ i samverkan.

På högstadiet finns ett pedagogiskt resursteam (PRT) som består av fyra specialpedagoger/speciallärare samt resurslärare. Teamet utgår från elevernas behov och utformar tillsammans med undervisande lärare det särskilda stödet.

Elevhälsoteamen, bestående av speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolkoordinatorer, samverkar med all personal kring varje elev och klass.

Fritidshem

Fritidshemmet Liljan består av en avdelning med cirka 40 barn, där eleverna får vara med och påverka genom regelbundna fritidsråd. Liljan är ett lugnt och kreativt fritidshem där vi fokuserar på värdegrund, rörelse och vila för att få en så bra balans på skoldagen som möjligt. Under loven gör vi utflykter utanför verksamheten.

Liljeskolan, årskurs 4-6

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Camilla Rogmark: 0410-73 45 46
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Administration: 0410-73 39 13
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 37 55
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 32 86
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 51 Trelleborg

Liljeskolan, årskurs 7-9

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Christine Larsson: 0410-73 35 06
Telefonnummer
Administrativ chef: Helen Nilsson, 0410-73 35 00
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 35 16
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 35 11
Telefonnummer
Studie- och yrkesvägledare: 0410-73 35 07
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 58
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 52 Trelleborg

Bildningsförvaltningen