Östra skolan

Östra skolan är en äldre skolbyggnad med mycket charm. Skolan ligger i östra Trelleborg nära till hav och strand. På skolan går cirka 230 elever i årskurserna F-6.

Östra skolan ligger i östra Trelleborg

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Skolan har egna specialsalar för slöjd. Idrott har vi på närliggande skola, Serresjöskolan dit vi tar oss med skolbuss. Vi har ett uteklassrum och en vacker skolgård med möjlighet till olika slags aktiviteter.

Vårt arbetssätt

Årskurserna på Östra skolan har mellan 25-45 elever per årskurs. Dessa är fördelade på en eller två klasser beroende på antalet elever. I varje årskurs arbetar behöriga pedagoger. Skolans undervisning vilar på det kooperativa lärandet.

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande roll och alla elever aktiveras som lärresurser för varandra.

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö

Vi har skolgemensamma lektionsstrukturer, alternativa lärmiljöer och vi använder Widgit-bildstöd i dagligt arbete. Alla lärare har en grundläggande utbildning inom NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Fysisk aktivitet

Alla årskurser har fysisk aktivitet på schemat vid minst tre tillfällen i veckan. Allt från Powerwalks till Röris. Att vara fysiskt aktiv främjar lärande och är bra för alla, inte minst för elever med koncentrationssvårigheter.

Fritidshem

Fritids är indelat i följande avdelningar: F, 1-2, samt 3-5. På fritids arbetar fritidspedagoger, elevassistenter samt barnskötare. Grupperna samarbetar över avdelningarna.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi ser samverkan med vårdnadshavarna som viktigt och bjuder in till olika former av samråd. Varje termin erbjuds vårdnadshavarna utvecklingssamtal. Samtalen bokas via länk. Vårdnadshavarna bjuds också in till minst ett föräldramöte per årskurs. Vi har även andra former av samråd som anpassas efter vad vi har behov av att samråda kring. ”Open space” och chatta med rektor är exempel på sådana forum.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Serresjö/Östra.

Östra skolan

Telefonnummer
Rektor Anette Öhman: 0410-73 44 02
Telefonnummer
Biträdande rektor Anna-Karin Mårtensson: 0410-73 35 80
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 44 01
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 49 02
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 42 73
Telefonnummer
Skolsjuksköterska: 0410-73 35 70
Telefonnummer
Specialpedagog: 0410-73 37 86
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 53
Telefonnummer
Köket: 0410-73 44 14
Telefonnummer
Förskoleklassen: 0410-73 36 31, 0733-51 13 16
Telefonnummer
Fritids årskurs 1 och 2: 0410-73 35 83, 0733-51 13 16
Telefonnummer
Fritids årskurs 3 – 5: 0733-51 14 42
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 57

Adress

Östra Förstadsgatan 106
231 32 Trelleborg

Bildningsförvaltningen