Serresjöskolan

Serresjöskolan ligger i Gislövs läge, öster om Trelleborg, nära till hav och strand. På skolan går cirka 380 elever i årskurserna F-6. Vi har egna specialsalar för idrott och slöjd. På skolan finns också en folkbiblioteksfilial som skolans elever har tillgång till under skoldagen.

Serresjöskolan

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

I varje årskurs går 50-60 elever som under sin skoldag är grupperade i mindre grupper. I varje årskurs arbetar fler pedagoger med olika behörighet och kompetens. Skolans undervisning vilar på det kooperativa lärandet.

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande roll och alla elever aktiveras som lärresurser för varandra.

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö

Skolan är tillgänglig för alla, såväl pedagogiskt som fysiskt och psykosocialt. Vi har skolgemensamma lektionsstrukturer, alternativa lärmiljöer och vi använder Widgit-bildstöd i dagligt arbete. Alla lärare har en grundläggande utbildning inom NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Fysisk aktivitet

Alla årskurser har fysisk aktivitet på schemat vid minst tre tillfällen i veckan. Allt från Powerwalks till Röris. Att vara fysiskt aktiv främjar lärande och är bra för alla, inte minst för elever med koncentrationssvårigheter.

Rastverksamhet

På skolan finns en väl fungerande rastverksamhet för skolans alla elever. Rastverksamheten drivs av personal från fritidshemmet.

Fritidshem

Fritids är indelat i följande avdelningar: F, 1, 2, 3 samt 4-5. På fritids arbetar fritidspedagoger, elevassistenter samt barnskötare. Grupperna samarbetar över avdelningarna. Alla avdelningar har regelbundna utedagar.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi ser samverkan med vårdnadshavarna som viktig och bjuder in till olika former av samråd. Varje termin erbjuds vårdnadshavarna utvecklingssamtal. Samtalen bokas via länk. Vi bjuder också in vårdnadshavarna till minst ett föräldramöte per årskurs. Vi har även andra former av samråd som anpassas efter vad vi har behov av att samråda kring. ”Open space” och chatta med en rektor är exempel på sådana forum.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Serresjö/Östra.

Serresjöskolan

Telefonnummer
Rektor Anette Öhman: 0410-73 44 02
Telefonnummer
Biträdande rektor Ann-Britt Björklund: 0410-73 40 87
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 44 01
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 42 73
Telefonnummer
Skolsjuksköterska: 0410-73 44 63
Telefonnummer
Specialpedagog: 0410-73 35 82
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 53
Telefonnummer
Köket: 0410-73 44 14
Mobilnummer
Förskoleklassen: 0733-51 14 37
Mobilnummer
Fritids årskurs 1: 0734-42 26 72
Mobilnummer
Fritids årskurs 2: 0733-51 11 68
Mobilnummer
Fritids årskurs 3-5: 0733-51 14 49
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 57

Adress

Orkidévägen 2
231 31 Trelleborg

Bildningsförvaltningen