Serresjöskolan

Serresjöskolan ligger i Gislövs läge, öster om Trelleborg, nära till hav och strand. På skolan går cirka 380 elever i årskurserna F-6.

Serresjöskolan

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

I varje årskurs går 50-60 elever som under sin skoldag är grupperade i mindre grupper. I varje årskurs arbetar fler pedagoger med olika behörighet och kompetens.

Rektorsområdet har en utomhusprofil som genomsyrar alla verksamheter.

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö

Skolan är tillgänglig för alla, såväl pedagogiskt som fysiskt och psykosocialt. Vi har skolgemensamma lektionsstrukturer, alternativa lärmiljöer och vi använder Widgit-bildstöd i dagligt arbete.

Fysisk aktivitet

Alla årskurser har fysisk aktivitet på schemat. Allt från powerwalks till Röris. Att vara fysiskt aktiv främjar lärande och är bra för alla, inte minst för elever med koncentrationssvårigheter.

Rastverksamhet

På skolan finns en väl fungerande rastverksamhet för skolans alla elever. Rastverksamheten drivs av personal från fritidshemmet.

Fritidshem

Fritids är indelat i följande avdelningar: F, 1, 2 samt 3-5. På fritids arbetar fritidspedagoger, elevassistenter samt barnskötare. Grupperna samarbetar över avdelningarna. Alla avdelningar har regelbundna utedagar.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi ser samverkan med vårdnadshavarna som viktig och bjuder in till olika former av samråd. Vi bjuder också in vårdnadshavarna till minst ett föräldramöte per årskurs. Vi har även andra former av samråd som anpassas efter vad vi har behov av att samråda kring.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Serresjö/Östra. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Serresjöskolan

Telefonnummer
Rektor: Anette Öhman 0410-73 44 02
Telefonnummer
Biträdande rektor F-3: Camilla Wihlborg Hansson 0410-73 44 76
Telefonnummer
Biträdande rektor 4-6: Anna Mårtensson 0410-73 35 80
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 44 01
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 42 73
Telefonnummer
Skolsjuksköterska: 0410-73 44 63
Telefonnummer
Specialpedagog: 0410-73 35 82
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 53
Telefonnummer
Köket: 0410-73 44 14
Mobilnummer
Förskoleklassen: 0733-51 14 37
Mobilnummer
Fritids årskurs 1: 0734-42 26 72
Mobilnummer
Fritids årskurs 2: 0733-51 11 68
Mobilnummer
Fritids årskurs 3-5: 0733-51 14 49
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 57

Adress

Orkidévägen 2
231 31 Trelleborg

Bildningsförvaltningen