Klagstorps skola

Klagstorps skola, nordost om Trelleborg, är den lilla skolan på landet som ligger inbäddad i lantlig idyll med böljande åkrar omkring. På skolan går cirka 130 elever i årskurs F-6.

Klagstorps skola som ligger nordost om Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Skolan arbetar aktivt med att utveckla varje elev efter dennes behov och förmåga. Vi tror att digitala verktyg är viktiga verktyg i en framgångsrik undervisning. Alla årskurser har således tillgång till datorer och alla klassrum är utrustade med projektorer. Ipad används också i undervisningen.

Vi tror på god kommunikation mellan skola och hem och informerar regelbundet våra elever och deras vårdnadshavare kring det som händer i skolan. Information till hemmen går ut via den digitala lärplattformen SchoolSoft, där vårdnadshavarna också kan ta del av sina barns individuella utvecklingsplaner, IUP.

Alla elever på skolan har en mentor. Alla klasser på skolan har regelbundna klassråd; skolan har också ett elevråd med representanter från samtliga klasser. I samband med en del raster anordnas organiserade rastaktiviteter.

På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på tillgänglig lärmiljö, trygghet och studiero, digital transformation och den breda vägledningen.

Fritidshem

Ett aktivt och uppskattat fritidshem är integrerat i skolan. Fritidshemmet består av två avdelningar:

• en för yngre barn (förskoleklass och årskurs 1)
• en för äldre barn (årskurs 2-5).

Fritidspedagogerna är aktiva i skolsamverkan.

Kontakten med vårdnadshavarna

På Klagstorps skola använder vi SchoolSoft för att informera kring vad som händer i klasserna. Varje klass har sin egen blogg.

Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång per läsår och utvecklingssamtal en gång per termin. På föräldramötet finns även forum för samråd där vårdnadshavare ges möjlighet att lämna synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Smyge/Klagstorp. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Klagstorps skola

Telefonnummer
Rektor Mohammad Fakhro: 0410-73 35 65
Telefonnummer
Biträdande rektor Caroline Olsson: 0410-73 45 55
Telefonnummer
Biträdande rektor Christel Holmqvist: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 46 01
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 46 09
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 46 26
Telefonnummer
Fritids: 0410-73 46 27
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 37 77
Telefonnummer
Köket: 0410-73 46 19
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 45 38

Adress

Nils Perssons väg 3
231 97 Klagstorp

Bildningsförvaltningen