Kattebäckskolan

Kattebäckskolan ligger väster om Trelleborgs centrum, cirka 15 minuters promenad från centralstationen. I närheten finns även hållplats för stads- och regionbuss. På skolan går cirka 250 elever i årskurs F-6.

Kattebäckskolan som ligger väster om Trelleborgs centrum.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Huvudbyggnaden byggdes 1996 och det finns även en tvåvånings-paviljong för att alla elever ska få plats. Skolan har stora vackra klassrum med härliga burspråk. Intill skolgården finns ett större grönområde som eleverna kan använda under rasterna. Rastaktiviteter erbjuds under vissa tillfällen i veckan på skolgården. Skolan har eget tillagningskök och maten är alltid nylagad.

Vårt arbetssätt

För oss på Kattebäckskolan är arbetet med att skapa samhörighet och glädje i vardagen en självklarhet. Vår strävan är att alla elever under sin tid på Kattebäckskolan utvecklar tillförsikt och framtidstro till sin egen förmåga. Vi anpassar och utformar ständigt verksamheten för att alla elever ska utvecklas till att bli sitt allra bästa jag utifrån just sina förutsättningar.

Varje läsår innehåller gemensamma aktiviteter för hela skolan där eleverna är delaktiga i innehåll och utformning. Detta skapar ett stort engagemang hos eleverna. Skolan har ett kulturcrew som fungerar som en länk till omvärlden, i syfte att berika utbildningen med kulturella upplevelser.
Skolan har också ett vackert och inbjudande skolbibliotek. Där finns ett stort utbud av ny litteratur för alla åldrar och smaker. Här samlas biblioteksrådet med deltagare från alla klasser varje månad för läsfrämjande arbete ute i klasserna.

Fritidshemmet

På skolan finns två fritidsavdelningar:

• Flinta för elever i förskoleklass och årskurs 1
• Granit för elever i årskurs 2-6.

Fritidshemmet har ett tematiskt arbetssätt där skapande och fysiska aktiviteter är i fokus, men rekreation och vila är också en viktig del. Detta görs genom barnyoga, massage och aktiviteter i mindre grupper.

Fritidshemmet arbetar dagligen med språk och kommunikation då vi läser högt och har olika språklekar under fruktstunden på eftermiddagen. Fritidshemmet är en tillgång för elever som har behov av omsorg före och efter skoltiden samt under lov.

Kontakten med vårdnadshavarna

På Kattebäckskolan använder vi oss av lärplattformen SchoolSoft i den dagliga kommunikationen med vårdnadshavarna. Varje termin erbjuds vårdnadshavare tillsammans med sitt barn individuella utvecklingssamtal. Dessa genomförs i anslutning till terminsstarterna. Elevens kunskapsutveckling dokumenteras också i SchoolSoft som både elever och vårdnadshavare har tillgång till. Klassmöte sker oftast en gång per läsår. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att vara med ditt barn under en dag i skolan.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Tätort väster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Kattebäckskolan

Telefonnummer
Rektor Andrea Roos: 0410-73 48 09
Telefonnummer
Biträdande rektor Ingela Berglund: 0410-73 36 50
Telefonnummer
Administrativ chef Camilla Nilsson 0410-73 45 53
Telefonnummer
Förskoleklassen: 0410-73 36 65
Telefonnummer
Fritids: 0410-73 36 52 (Flinta/F-klass och åk 1), 0410-73 36 51 (Granit/åk 2-6)
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 33 83
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 38 65
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 34 63
Telefonnummer
Köket: 0410-73 36 53
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 60

Adress

Per Hans väg 6
231 64 Trelleborg

Bildningsförvaltningen