Skegrie skola

Skegrie skola ligger i den västra delen av Trelleborgs kommun, i ett vackert bostadsområde med slätten som närmaste granne. På skolan går cirka 300 elever i årskurserna F-9.

Skegrie skola ligger i den västra delen av Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Skegrie skola är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel.

Varje årskurs arbetar som ett team och är under skoldagen ordnade i mindre grupper. I varje årskurs arbetar flera pedagoger med olika behörighet och kompetens.

Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har varje skoldag organiserad rast verksamhet. Skolan är medlem i både Pep och rörelsesatsning.

På skolan går ca 430 elever i åldrarna 6 till 15 år, och av dessa har drygt 250 fritidshemsplats. Fritidshemmet är indelat i 5 avdelningar med tre avdelningar för årskurs F-1, en avdelning för årskurs 2 och en avdelning för årskurs 3-6.

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Alla elever och vårdnadshavare erbjuds IUP-samtal (individuella utvecklingsplaner) en gång per termin.

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen då vårdnadshavarna ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor.

På Skegrie skola använder vi oss av den digitala lärplattformen SchoolSoft för information kring elevens kunskapsutveckling och vardagsnära händelser.

På Skegrie skola finns en föräldraförening som utgör samråd med skolan och som anordnar aktiviteter för skolans elever och vårdnadshavare, till exempel disco och sommarfest.

Skegrie skola

Telefonnummer
Rektor Anna Malmquist: 0410-73 39 04
Telefonnummer
Biträdande rektor Maria Wong: 0410-73 39 16
Telefonnummer
Administrativ chef Åsa Niskanen: 0410-73 43 00
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 45 56
Telefonnummer
Fritids Boken: 0734-42 27 02
Telefonnummer
Fritids Björken: 0708-81 72 13
Telefonnummer
Fritids Rönnen: 0708-81 71 89
Telefonnummer
Fritids Pilen: 0708-81 77 57
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 40 98
Telefonnummer
Köket: 0410-73 43 05
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 59

Besöksadress

Skegrie Stationsväg 17
231 69 Skegrie

Bildningsförvaltningen