Skegrie skola

Skegrie skola ligger i den västra delen av Trelleborgs kommun, i ett vackert bostadsområde med slätten som närmaste granne. På skolan går cirka 300 elever i årskurserna F-9.

Skegrie skola ligger i den västra delen av Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Skolans elever i årskurs 4-6 använder Chromebooks i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Årskurs F-3 har tillgång till både Chromebooks och Ipads. Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har varje skoldag organiserad rastverksamhet.

Varje årskurs arbetar som ett team och är under skoldagen ordnade i mindre grupper. I varje årskurs arbetar flera pedagoger med olika behörighet och kompetens. Studiero, digitalisering och inkluderande lärmiljöer är våra fokusområden.

På skolan arbetar tre förstelärare som driver skolans pedagogiska gemensamma utveckling. Det finns även ett elevhälsoteam som jobbar enligt EHM-modellen (elevhälsomötet). Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan.

Fritidshem

Skolan har ett aktivt och uppskattat fritidshem som är integrerat i skolan. Skegrie skolas fritidshem består av fyra avdelningar. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan. Alla elever och vårdnadshavare erbjuds IUP-samtal (individuella utvecklingsplaner) en gång per termin.

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen då vårdnadshavarna ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor.

På Skegrie skola använder vi oss av den digitala lärplattformen SchoolSoft för information kring elevens kunskapsutveckling och vardagsnära händelser.  På Skegrie skola finns en föräldraförening som utgör samråd med skolan och som anordnar aktiviteter för skolans elever och vårdnadshavare, till exempel disco och sommarfest.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Skegrie.

Skegrie skola

Telefonnummer
Rektor Anna Malmquist: 0410-73 39 04
Telefonnummer
Biträdande rektor Maria Wong: 0410-73 39 16
Telefonnummer
Administrativ chef Åsa Niskanen: 0410-73 43 00
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 45 56
Telefonnummer
Fritids Boken: 0734-422702
Telefonnummer
Fritids Björken: 0708-81 72 13
Telefonnummer
Fritids Rönnen: 0708-81 71 89
Telefonnummer
Körsbärsgården: 0708-81 77 57
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 40 98
Telefonnummer
Köket: 0410-73 43 05
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 59

Adress

Skegrie Stationsväg 17
231 69 Skegrie

Bildningsförvaltningen