Skolintroduktion Trelleborg

Skolintroduktion är en verksamhet för kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och skolbakgrund. Om du är nyanländ och inte tidigare gått i svensk skola ska du gå 8 veckors skolintroduktion.

På Skolintroduktion är det du som är i fokus. Vi kommer att kartlägga din skolbakgrund och göra en första bedömning av dina kunskaper i språk och matematik.

När du är hos oss får du:

  • berätta om din skolbakgrund, dina erfarenheter och intressen
  • möjlighet att visa dina kunskaper i ditt starkaste språk och matematik
  • öva dig i att samtala och uttrycka dig i samspel med andra elever och personal på svenska
  • bekanta dig med digitala verktyg som kan underlätta inlärningen av svenskan
  • tala med studie- och yrkesvägledare om dina framtidsplaner (elever årskurs 7-9).

På Skolintroduktion finns personal med pedagogisk utbildning och med god erfarenhet av att ta emot barn från olika länder.

Vi tar hjälp av tolk vid våra träffar och har ett nära samarbete med Modersmålsenheten och därmed tillgång till modersmålslärare i många olika språk vid bedömning av dina kunskaper.

Efter 8 veckor på Skolintroduktion startar du din utbildning på din hemskola.

Fyll i formuläret för att anmäla ditt barn.

Har du mer än ett barn, fyll i ett formulär för varje barn. Skolintroduktion kommer sedan att kontakta dig för att boka in ett inskrivningsmöte.

Bildningsförvaltningen