Fristående grundskolor i Trelleborg

I Trelleborg finns det två fristående, icke kommunala, grundskolor.

Kunskapsskolan Trelleborg
Engelbrektsgatan 45
231 45 Trelleborg
Telefon: 08-510 082 10
Fax: 08-510 082 29
E-post: info.trelleborg@kunskapsskolan.se
Verksamheten i Trelleborg omfattar grundskola åk 4-9.

Pilens Montessoriskola
Fru Alstad pl 78
231 96 Trelleborg
Telefon: 040-485008
Fax: 040-485072
E-post: rektor@pilens.org
Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem.

Bildningsförvaltningen