Alstad skola

Alstad skola finns i Alstad, en lugn ort norr om Trelleborgs tätort, på landet med utsikt över åkrarna och närhet till naturen. På skolan går knappt 100 barn i årskurserna F-6.

Alstad skola är Trelleborgs kommuns minsta skola.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Alstad skola är Trelleborgs kommuns minsta skola. Skolan kännetecknas av ett öppet klimat, nära samarbete och goda relationer, både mellan personal, elever och vårdnadshavare. Skolan består av två skolbyggnader, en äldre från 1903 och en nyare byggd på 1980-/90-talet. Skolan har närhet till naturen och omges av en inspirerande utemiljö med många lekredskap och olika typer av bollplaner.

Vårt arbetssätt

Skolan har en integrerad undervisning. Förskolans femåringar har ett samarbete med förskoleklassen under hela skol- och fritidsundervisningen.

Här känner alla varandra! Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Skolans mellanstadieelever använder Chromebooks i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Fritidshem

Alstad skola har två avdelningar för fritidshem, Solen och Månen. Dessa erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främjar allsidig kontakt och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmen utgår från elevernas behov, intressen och idéer, och eleverna ges möjlighet att påverka sin fritidsvistelse genom exempelvis fritidsråd.

Fritidspedagogerna har ansvar för rastaktiviteterna på skolans gemensamma raster.

Kontakten med vårdnadshavarna

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen och fritidshemmet håller drop-in i olika former då vårdnadshavarna ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor. Skolan bjuder in till skolråd två gånger per termin.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Anderslöv/Alstad. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Alstad skola

Telefonnummer
Rektor Madelene Carlström: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor Margareta Åkerblom: 0410-73 41 01
Telefonnummer
Administration/Kansli: 0410-73 41 00
Telefonnummer
Fritids Solen 0410-73 42 12 och fritids Månen 0410-73 42 09
Telefonnummer
Skolsköterska: 0730-29 73 55
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 44 43
Telefonnummer
Köket: 0410-73 42 16
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 73

Adress

Västra Alstads byaväg 4
231 95 Trelleborg

Bildningsförvaltningen