Smygeskolan

Smygeskolan ligger i Smygehamn, mitt i byn med gångavstånd till Smygehuk – Sveriges sydligaste udde med småbåtshamn, hav, strand och slätt. På skolan går cirka 220 elever i årskurserna F-6.

Smygeskolan ligger i Smygehamn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Skolan arbetar aktivt med att utveckla varje elev efter dennes behov och förmåga. Vi tror att digitala verktyg är viktiga verktyg i en framgångsrik undervisning. Alla årskurser har därför tillgång till datorer och alla klassrum är utrustade med projektorer. Ipads används också i undervisningen.

Vi tror på god kommunikation mellan skola och hem och informerar regelbundet våra elever och deras vårdnadshavare kring det som händer i skolan. Information till hemmen går ut via den digitala lärplattformen SchoolSoft, där vårdnadshavarna också kan ta del av sina barns individuella utvecklingsplaner, IUP.

Alla elever på skolan har en mentor. Alla klasser på skolan har regelbundna klassråd och skolan har också ett elevråd med representanter från samtliga klasser. I samband med en del raster anordnas organiserade rastaktiviteter. Sedan våren 2011 innehar skolan Grön Flagg.

På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på tillgänglig lärmiljö, trygghet och studiero, digital transformation och den breda vägledningen.

Fritidshem

Ett aktivt och uppskattat fritidshem är integrerat i skolan. Fritidshemmet består av två avdelningar:

• en för yngre barn (förskoleklass och årskurs 1)
• en för äldre barn (årskurs 2-5).

Fritidspedagogerna är aktiva i skolsamverkan.

Kontakten med vårdnadshavarna

På Smygeskolan använder vi den digitala lärplattformen SchoolSoft för att informera kring vad som händer i klasserna. Varje klass har sin egen blogg.

Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång per läsår och utvecklingssamtal en gång per termin. På föräldramötet finns även forum för samråd där vårdnadshavare ges möjlighet att lämna synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Skolan samarbetar dessutom med Smygeskolans föräldraförening, som är en, i förhållande till skolan, fristående förening.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Smyge/Klagstorp. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Smygeskolan

Telefonnummer
Rektor Mohammad Fakhro: 0410-73 35 65
Telefonnummer
Biträdande rektor Caroline Olsson: 0410-73 45 55
Telefonnummer
Biträdande rektor Christel Holmqvist: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 46 01
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 46 09
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 35 69
Telefonnummer
Fritids: 0410-73 46 12 eller 0410-73 46 08
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 37 77
Telefonnummer
Köket: 0410-73 46 14
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 45 38

Adress

Västanväg 3
231 79 Smygehamn

Bildningsförvaltningen