Resursskolor

I Trelleborgs kommun finns från och med läsåret 2023-2024 två kommunala resursskolor för elever i årskurs 4-9: Borgen och Värnet.

Resursskolorna har olika riktlinjer för antagning.

Bildningsförvaltningen