Ungdomsbiljett och skolbiljett/resebidrag

Du som är ungdom och folkbokförd i Trelleborgs kommun kan ha rätt till ungdomsbiljett eller skolbiljett (resebidrag).

Ungdomsbiljett

Du som är född mellan 2004 och 2009 och folkbokförd i Trelleborgs kommun kan få en ungdomsbiljett för resor med Skånetrafiken. Detta gäller oavsett vilken skola du går på eller i vilken kommun skolan ligger. Ungdomsbiljetten gäller på bussar, tåg och närtrafik som trafikeras av Skånetrafiken och Öresundstågen i hela Skåne, dygnet runt, årets alla dagar.

Ungdomsbiljetten gäller från 1 augusti och ett år framåt. Biljetten förlängs
årligen automatiskt med ett år i augusti fram tills man fyller 18 år. Exempelvis
kan ungdomar som är födda 2004 använda sin biljett från 1 augusti
2022 till 31 juli 2023.

Om man ändrar sin folkbokföringsadress till en
annan kommun kommer biljetten att avaktiveras automatiskt. Biljetten är
personlig och går därför inte att låna ut. Vid misskötsel tar Skånetrafiken
ut en kontrollavgift.

Spara alltid ditt busskort från Skånetrafiken

Du som sedan tidigare har ett busskort från Skånetrafiken kommer automatiskt att få ungdomsbiljetten laddad på ditt busskort.

Om du inte tidigare haft något busskort från Skånetrafiken under din skolgång kommer ett busskort med ungdomsbiljett att skickas ut automatiskt till din folkbokföringsadress.

Mer information om Ungdomsbiljetten

Skolbiljett (resebidrag)

Elever födda 2003 och 2002 som studerar på kommunal eller fristående gymnasieskola ska ansöka om skolbiljett.

Om du har ett skolkort från föregående läsår ska samma kort användas under hela din studietid. Elever, årskurs 2 och 3, på Söderslättsgymnasiet som har skolkort ska inte ansöka om ny skolbiljett inför nästa läsår.

Skolbiljett (resebidrag) kan beviljas:

  • om du har minst 6 kilometer enkel resa mellan folkbokföringsadressen och Norregatan 47 (utgångspunkt mitt emellan S:t Nicolai och Bastionen enligt beslut av bildningsnämnden). Mäts med hjälp av Gula Sidorna/Eniro/Vägbeskrivning.
  • om du har rätt till studiehjälp enligt studiehjälpsförordningen.
  • om du inte uppbär inackorderingstillägg från kommunen eller från CSN.

Ansök om för resebidrag/busskort (blankett)

De första fem skoldagarna går det bra att åka utan skolbiljett/ungdomsbiljett.

Ansökan skickas till: Söderslättsgymnasiet Box 1008, 231 25 Trelleborg. Märk kuvertet med Busskort.

Du är skyldig att informera om du avbryter studierna eller flyttar från Trelleborgs kommun om du har skolbiljett.

Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall. En förutsättning är till exempel att allmänna kommunikationer inte finns eller inte går att utnyttja.

Frågor och mer information

Om du har frågor angående resebidrag och busskort, vänligen kontakta gymnasiets administratör.

E-post: admin.gymnasiet@trelleborg.se.

Bildningsförvaltningen