Byta skola eller program

Här hittar du information om byte av skola eller program inför år 2 eller 3.

Samverkansavtalet om fritt sök gäller inte för dig som vill byta skola i år 2 eller 3.

Om du vill byta skola ska du skicka en ansökan till ditt antagningskansli. Har du skolgång i Trelleborgs kommun är det till antagningen i Trelleborg du ska skicka din ansökan. Efter att du har skickat din ansökan ska du invänta på besked (ett så kallat yttrande) från mottagande kommun, det vill säga den skola som du söker till. Om du är folkbokförd i samma kommun som den skola du önskar byta till behövs inte yttrande från hemkommunen, då räcker det med att du kontaktar rektor eller studie- och yrkesvägledaren på den skola där du önskar gå.

Önskar du endast byta program inom den skolan som du redan går på kontaktar du rektor eller din studie- och yrkesvägledare.

Byte kan eventuellt ordnas om det finns plats på programmet och det är möjligt att samordna kursplanerna på din gamla och nya skola. Innan du skrivs in på din nya skola ska du även visa upp en underskriven avgångsblankett från din gamla skola. Du kan inte vara inskriven på två skolor samtidigt.