Bidrag för gymnasiestudier

Studerar du på en gymnasieutbildning, får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Mer information om studiebidrag och övriga bidrag som du kan få när du studerar på gymnasiet hittar du på CSN:s webbplats.

CSN – Centrala studiestödsnämnden