Frånvaro – gymnasiet

Alla myndiga elever, eller vårdnadshavare för omyndiga elever, ska anmäla frånvaro via SchoolSoft.

Frånvaroanmälan för gymnasieelev görs via SchoolSoft.

Logga in i SchoolSoft via webben

Information om och instruktioner för Schoolsoft

Skolan ska informera vårdnadshavare för elev under 18 år vid ogiltig frånvaro, samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Vårdnadshavare och elever får information via SchoolSoft vid ogiltig frånvaro.