Personliga elevdatorer

Från årskurs fyra har varje elev i Trelleborg kommuns skolor tillgång till en personlig dator för att skolan ska kunna uppfylla målen som finns i läroplanerna.

Eleverna får även använda datorn utanför skolans lokaler och på sin fritid. Dator inklusive tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och ska ses som ett läromedel samt ett viktigt redskap för studierna.

Förutom satsningen på personliga elevdatorer har även stora satsningar gjorts kring den bakomliggande infrastrukturen och anpassning av lokalerna. Trådlösa nätverk och projektorer är idag en självklarhet i skolans lärmiljöer.

IT-support och felanmälan

På varje skola finns det rutiner för IT-support och felanmälan. Om utrustningen är i sådant skick att den behöver reparation ska elev/vårdnadshavare alltid fylla i en skadeanmälan. Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator samt avtal för lån av personlig elevdator hittar du under kommunens e-tjänster.

Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator/läsplatta (Självbetjäningssidor)

Information, frågor och synpunkter

Du hittar svar på vanliga frågor här nedan. Du kan också vända dig till mentor eller rektor på skolan om du har frågor eller synpunkter.

  • Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat utrustningen på ett säkert sätt enligt överenskommelse står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller utrustningen under uppsikt eller inlåst.

  • Om utrustningen går i sönder efter att garantitiden löpt ut, och det inte beror på fysisk åverkan, står skolan för reparation eller ersättningsutrustning.

  • Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på vårdslöshet, står skolan för kostnaden. Har du förvarat datorn i sitt skyddsfodral och sedan haft den i exempelvis en ryggsäck eller motsvarande så bedöms detta uppfylla kraven för normal aktsamhet.

  • Teknisk utrustning som blir förstörd på grund av vätska bedöms i de flesta fall vara på grund av oaktsamhet och kan innebära att du som elev blir ersättningsskyldig. Undvik således alltid att ha vätska i närheten av din utrustning.

  • Om du glömmer din utrustning på en allmän plats som till exempel på bussen eller ett studietorg i skolan kommer detta med största sannolikhet bedömas som vårdslöshet, vilket innebär att du som elev kan bli ersättningsskyldig för utrustningen.

  • Om du utsätts för rån ska du alltid lämna ifrån dig utrustningen direkt, utan undantag. Du som elev eller din vårdnadshavare gör en polisanmälan samt fyller i en skadeanmälan som lämnas till skolan. Därefter kallar rektor till möte där man diskuterar eventuella stödinsatser för dig.

  • Du förväntas alltid ha datorn fullt laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder laddaren får du som elev bekosta en ny laddare.

Bildningsförvaltningen