Skolpsykolog

Skolpsykologen spelar en central roll när det kommer till att främja elevers hälsa, lärande och utveckling.

Genom sin psykologiska kompetens och kunskap erbjuder de stöd och vägledning till skolpersonalen genom konsultation, handledning och utbildning. Deras arbete inkluderar också att genomföra utredningar, såsom utvecklingsbedömningar av enskilda elever.

Genom psykologiska bedömningar bidrar skolpsykologen till en djupare förståelse för varje elevs förmågor, färdigheter och behov av anpassningar i lärmiljön och kravställningen. Detta gör det möjligt för skolan att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för varje elev.

Utöver att arbeta med enskilda elever fokuserar skolpsykologen även på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att förbättra lärmiljön för alla elever. Genom att vara en del av skolans krisberedskap kan de också erbjuda stöd och resurser vid eventuella kriser eller svåra situationer som påverkar skolgemenskapen.

Sammantaget är skolpsykologens arbete avgörande för att skapa en trygg och gynnsam lärmiljö där varje elev kan blomstra och nå sin fulla potential.