Skolpsykolog

Skolpsykologens viktigaste uppgifter är att främja elevernas hälsa och bidra till en bra lärandemiljö.

Skolpsykologen arbetar främst med att handleda skolans personal men också genom att utreda enskilda elevers svårigheter i situationer då man behöver mer information för att komma vidare i det pedagogiska arbetet. Skolpsykologen kan bidra med kunskap i fortbildning och utvecklingsarbete.

Skolpsykologens kunskap har sin tyngdpunkt i utvecklingspsykologin och samspelet mellan människor i familj, grupper och organisationer.

Bildningsförvaltningen