Trollskogens förskola

Förskolan ligger i anslutning till Familjens hus i östra delen av Anderslöv. Förskolan har en stor och utmanande gård med närhet till stora grönområden. Förskolan har cirka 160 barn på totalt åtta avdelningar samt en femårsavdelning i Väståkraskolans lokaler.

Trollskogens förskola ligger i anslutning till Familjens hus, i östra delen av Anderslöv.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förskolan stod färdig för inflyttning i januari 2022 och har byggts i anslutning till Familjens hus, som rymmer olika samhällsinsatser, som bibliotek, vårdcentral och äldreboende.

Alla avdelningar kommer att arbeta i ett 1-4 årsperspektiv. Femåringarna ingår också i förskolans verksamhet men har sin avdelning i Väståkraskolans lokaler.

I Familjens hus finns tillagningskök som lagar ekologisk och hälsosam kost. Förskola och kök samarbetar utifrån ett måltidspedagogiskt perspektiv. Förskolans pedagoger och barn lagar då och då mat ute på förskolans grillplats eller på stormkök i närområdets olika grönområden.

Förskolans arbetssätt

Förskolan arbetar med det kompetenta och självständiga barnet. En viktig aspekt för att uppnå detta är att de pedagogiska miljöerna är tillgängliga och skapar nyfikenhet. Varje barn får möjlighet att utvecklas och ges ett lustfyllt lärande utifrån sina förutsättningar och pedagogernas roll är att utvidga deras erfarenhetsvärld.

Förskolan arbetar med temainriktad undervisning där språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap/teknik, normer och värden, vävs ihop till en helhet och där barns delaktighet och inflytande är i fokus. Dokumentation har en tydlig roll här för att lyfta barngruppens och det enskilda barnets utveckling och lärande. Digitala verktyg används som en del i den dagliga undervisningen och för att förstärka lärandet.

Förskolan har två ateljéer och inspirerande inomhusmiljöer där varje barn ges möjligheter att få uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer så som musik/rytmik, dans, drama samt skapande med färg och form.

Särskild profil

Trollskogen har profil hälsa och rörelse. Lek och rörelse så väl ute som inne är viktiga innehåll i barnens vardag. Att använda utemiljön dagligen och ge barnen möjligheter att utforska och uppleva naturen är viktigt för att främja en hälsosam livsstil. Vila och avkoppling är viktigt.  Förskolan erbjuder sovvila utomhus eller lugna aktiviteter som läsvila och lyssna på avslappningsmusik.

Så samverkar förskolan med vårdnadshavare

Pedagoger och vårdnadshavare bygger dagligen en förtroendefull relation genom att ha barnets bästa i fokus och där vårdnadshavares delaktighet är värdefull och viktig. Samverkan med vårdnadshavare sker genom bland annat dropp-in, föräldramöten, föräldraenkät, utvecklingssamtal och andra trevliga event under läsårets gång. Förskolan arbetar aktivt med Schoolsoft som är ett digitalt dokumentationsverktyg, dels för att ge vårdnadshavare en inblick verksamhetens pedagogiska undervisning och dels för att synliggöra det enskilda barnets lärande i en egen lärlogg.

Denna förskola tillhör rektorsområde Anderslöv/Alstad. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Trollskogens förskola

Telefonnummer
Rektor Madelene Carlström: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor Malin Da Silva-Gustafsson: 0410-73 42 90
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 40 60
Telefonnummer
Kotten: 0410-73 41 35
Telefonnummer
Björnen: 0410-73 41 33
Telefonnummer
Bäckatrollet: 0410-73 35 99
Telefonnummer
Trolldruvan: 0410-73 35 98
Telefonnummer
Trollsländan: 0410-73 41 32
Telefonnummer
Myran: 0410-73 41 34
Telefonnummer
Trollspöt: 0410-73 41 48
Telefonnummer
Kaninen: 0410-73 41 49
Telefonnummer
Saturnus: 0734-422727 och 0708-817745
Telefonnummer
Enhetschef kök: 0410-73 40 96
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 73

Adress

Hemmansvägen 3C
231 70 Anderslöv

Bildningsförvaltningen