Klagstorps förskola

Klagstorps förskola ligger nordost om Trelleborgs och består av fyra avdelningar: Regnbågen, Stjärnan, Månen för barn i åldern 1-4 år och Solen för femåringar. Då skolan är närmaste granne finns ett väletablerat samarbete med fritidshemmet och förskoleklass.

Klagstorps förskola ligger nordost om Trelleborgs centrum och består av fyra avdelningar.

Verksamheten bedrivs i nybyggda, ljusa och trevliga lokaler. Vi har en härlig utemiljö på vår gård och bymiljö med närhet till naturen och de böljande åkrarna.

Vi ger barnen:

  • en miljö både inomhus och utomhus som inbjuder till skapande, lek och fantasi
  • kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande
  • tillfälle att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
  • stimulans av motorik och språkutveckling
  • ökad tilltro på sin egen förmåga
  • ett ekologiskt förhållningssätt
  • stabilitet genom samverkan och dialog med hemmet.

Vi dokumenterar löpande barnens utveckling i lärplattformen SchoolSoft. Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 06.15–18.30. Faktiska öppettider utgår från barnens schema.

Denna förskola tillhör rektorsområde Smyge/Klagstorp. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Klagstorps förskola

Telefonnummer
Rektor Mohammad Fakhro: 0410-73 35 65
Telefonnummer
Biträdande rektor Caroline Olsson: 0410-73 45 55
Telefonnummer
Biträdande rektor Christel Holmqvist: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 46 01
Telefonnummer
Månen: 0410-73 46 21
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 46 23
Telefonnummer
Solen: 0410-73 46 24
Telefonnummer
Stjärnan: 0410-73 46 22
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 37 77
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 45 38

Adress

Nils Perssons väg 3
231 97 Klagstorp

Bildningsförvaltningen