Klagstorps förskola

Klagstorps förskola ligger nordost om Trelleborgs centrum och består av fyra avdelningar: Regnbågen och Stjärnan för barn i åldern 1-3 år och Solen och Månen för barn i åldern 3-5 år. Då skolan är närmaste granne finns ett väletablerat samarbete med fritidshemmet och förskoleklass.

Verksamheten bedrivs i nybyggda, ljusa och trevliga lokaler. Vi har en härlig utemiljö på vår gård och bymiljö med närhet till naturen och de böljande åkrarna.

Vi ger barnen:

  • en miljö både inomhus och utomhus som inbjuder till skapande, lek och fantasi
  • kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande
  • tillfälle att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
  • stimulans av motorik och språkutveckling
  • ökad tilltro på sin egen förmåga
  • ett ekologiskt förhållningssätt
  • stabilitet genom samverkan och dialog med hemmet.

Vi dokumenterar löpande barnens utveckling i lärplattformen Unikum. Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 06.15–18.30. Faktiska öppettider utgår från barnens schema.

Klagstorps förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 46 20
Telefonnummer
Månen: 0410-73 46 21
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 46 23
Telefonnummer
Solen: 0410-73 46 24
Telefonnummer
Stjärnan: 0410-73 46 22

Adress

Nils Perssons väg 3
231 97 Klagstorp

Bildningsförvaltningen