Skegrie förskolor

Skegrie förskolor, som består av två enheter Slätten och Ängen, är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En förskola där barn, vårdnadshavare och personal ska känna gemenskap och delaktighet. Vi erbjuder våra cirka 250 barn en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande.

Skegrie förskolor ligger väster om Trelleborg. Här syns förskolan Ängen.

Skegrie förskolor är partnerförskolor vilket innebär att vi tar emot ett större antal lärarstudenter. Det nära samarbetet med Lärarutbildningen på Malmö Universitet ger även våra pedagoger en möjlighet att hålla sig uppdaterade med bl a den senaste forskningen inom förskola.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Ett arbetssätt med ständig reflektion, analyserande och utveckling av barnens visade intresse och nyfikenhet. I våra pedagogiskt föränderliga lärmiljöer utmanas barnen i sitt lärande.

Vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt där bland annat TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att förstärka språket för våra barn.

Skegrie förskolor arbetar med Grön flagg för att stärka och belysa undervisningen med hållbar utveckling.

Skegrie förskolor ligger väster om Trelleborg. Detta är förskolan Slätten.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Skegrie förskolor

Telefonnummer
Rektor Anna Malmquist: 0410-73 39 04
Telefonnummer
Biträdande rektor Marianne Johansson: 0410-73 35 78
Telefonnummer
Biträdande rektor Malin Holmqvist: 0410-73 48 19
Telefonnummer
Igelkotten (Slätten): 0410-73 35 96
Telefonnummer
Fjärilen (Slätten): 0410-73 35 93
Telefonnummer
Grodan (Slätten): 0410-73 35 84
Telefonnummer
Rådjuret (Slätten): 0410-73 35 97
Telefonnummer
Myran (Slätten): 0410-73 35 89
Telefonnummer
Kaninen (Slätten): 0410-73 35 90
Telefonnummer
Svalan (Slätten): 0410-73 34 06
Telefonnummer
Vallmon (Ängen): 0410-73 33 80
Telefonnummer
Vitsippan (Ängen): 0410-73 44 94
Telefonnummer
Gullvivan (Ängen): 0410-73 33 65
Telefonnummer
Kattfot (Ängen): 0410-73 44 95
Telefonnummer
Blåklinten (Ängen): 0410-73 33 81
Telefonnummer
Smörblomman (Ängen): 0410-73 43 17
Telefonnummer
Violen (Ängen): 0410-73 35 76
Telefonnummer
Rödklövern (Ängen): 0410-73 35 77
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 40 98
Telefonnummer
Köket (Slätten): 0410-73 40 64
Telefonnummer
Köket (Ängen): 0410-73 32 07
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 59

Besöksadress

Västra Värlingevägen 46-0
231 69 Skegrie

Bildningsförvaltningen