Granlunda förskola

Granlunda förskola ligger i ett lugnt villa- och bostadsrättsområde i norra Trelleborg med närhet till centrum, bibliotek, parker. Närmaste grundskola är Ljunggrenska skolan. Med en inspirerande och föränderlig inne- och utemiljö bjuder vi in till lek och lärande.

Förskolan består av sex avdelningar, med cirka 110 barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan finns ett stort tillagningskök, som erbjuder barnen varierade och näringsriktiga måltider.

Vårt arbetssätt

Förskolan undervisar utifrån ett temainriktat arbetssätt med gemensamt tema. Temaarbetet utgår från varje barns individuella behov och intressen. Utifrån temat avslutas läsåret med öppet hus för barn och vårdnadshavare.

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse, innebär för oss att vi har ett ständigt pågående miljöarbete utifrån olika fokusområden. Förskolan har också tillgång till ett stort rörelserum, som nyttjas av förskolans alla avdelningar.

Kontakten med vårdnadshavarna

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas cirka 1-2 gånger per termin. Dagordning mejlas ut via lärplattformen Unikum.

Förskolan tar emot besökare för visning inför val av förskola. Besökarna tas emot sista måndagen i månaden klockan 09.30.

Bokning av besök: sandra.lund@trelleborg.se

Granlunda förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 36 93
Telefonnummer
Gunghästen: 0410-73 35 53
Telefonnummer
Kulpåsen: 0410-73 35 35
Telefonnummer
Nallen: 0410-73 32 84
Telefonnummer
Skrindan: 0410-73 35 41
Telefonnummer
Snurran: 0410-73 32 81
Telefonnummer
Trasdockan: 0410-73 32 83

Adress

Liljeborgsgatan 45
231 54 Trelleborg

Bildningsförvaltningen