Dalajärs förskola

Dalajärs förskola har fem avdelningar och är vackert beläget nära hav och strand öster om Trelleborg. På gångavstånd från förskolan finns även ridskola, naturreservat och fiskehamn. I närområdet finns olika lekplatser och grönområden.

Dalajärs förskola har fem avdelningar och är vackert beläget nära hav och strand öster om Trelleborg.

Vårt arbetssätt

I vårt arbete utgår vi från förskolans läroplan, skollagen och barnkonventionen. Vi arbetar i olika teman och projekt både utifrån nämnda styrdokument samt barnens behov och intressen.

Förskolans verksamhet präglas av lek, glädje, trygghet och tron på det enskilda barnet. Vi strävar efter att utveckla varje individs förmågor, självkänsla och tro på sig själv. VI vill också utveckla varje barns sociala kompetens och förmåga att ingå i en grupp. Detta gör vi genom att erbjuda aktiviteter inom olika områden såsom lek, konstruktion, fantasi, musik, skapande, drama och rörelse.

Vi arbetar för ett nära och gott samarbete med vårdnadshavare och andra i barnets närhet. Barnets och gruppens lärande och utveckling dokumenteras i den digitala lärplattformen SchoolSoft.

Öppettider

Våra öppettider är måndag-fredag klockan 06.15-18.00, med möjlighet att förlängas till 18.30. De faktiska öppettiderna utgår från barnens schema.

Förskolan är stängd två dagar per termin för studiedagar för personalen. Under sommar- och julperioden samarbetar vi med Modeshögs förskola och verksamheten förläggs växelvis på förskolorna.

Denna förskola tillhör rektorsområde Serresjö/Östra.

Dalajärs förskola

Telefonnummer
Rektor Anette Öhman: 0410-73 44 02
Telefonnummer
Biträdande rektor Ann-Britt Björklund: 0410-73 40 87
Telefonnummer
Castor: 0410-73 44 45
Telefonnummer
Pollux: 0410-73 44 46
Telefonnummer
Polaris: 0410-73 44 47
Telefonnummer
Capella: 0410-73 44 48
Telefonnummer
Cassiopeja: 0410-73 44 49
Telefonnummer
Herkules: 0410-73 44 50
Telefonnummer
Vega: 0410-73 44 51
Telefonnummer
Kök: 0410-73 44 52

Adress

Bolstervagnsvägen 4
231 32 Trelleborg

Bildningsförvaltningen