Högalids förskola

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg. Förskolan har cirka 140 barn och består av åtta avdelningar i paviljonger uppställda i naturskön miljö vid vattentornet på Havrejordsvägen.

Avdelningarna Gula, Regnbågen, Lila och Rosa är 1-3 årsavdelningar och Röda, Orange, Gröna och Blåa, är 1-5 årsavdelningar.

Förskolan ligger nära idrottsanläggning, park och andra grönområden och utevistelse är en del av den dagliga verksamheten. Närmaste grundskolor är Västervångskolan och Ljunggrenska skolan.

Vårt arbetssätt

Våra barn ges möjlighet att utveckla många sidor av sitt jag, genom att möta olika uttrycksformer som rytmik, sång, drama, rörelse/gympa samt skapande med färg, form och konstruktion. Vi utvecklar barnens språk genom upplevelser och gemensamma teman, som vi hämtar utifrån barnens intresse och från sagans värld, där fantasi och glädje vävs samman.

Lek och rörelse är viktiga redskap i barnens vardag. Naturupplevelser och vår utevistelse är viktig, då vi förespråkar en hälsosam livsstil. Men även vila och lugn har en viktig roll i vår verksamhet. Alla barn vilar en stund mitt på dagen, vissa sover, några lyssnar på saga och andra har yoga.

Vi skapar utmanande miljöer för samspel och ett lustfyllt lärande. Varje barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Utifrån de erfarenheter barnen har, skapar de sin egen kunskap och pedagogernas uppgift är att utvidga deras erfarenhetsvärld.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna och deras delaktighet i verksamheten är värdefull och viktig.

Högalids förskola arbetar efter en hållbar utveckling där vi värnar om vår miljö och barnens välbefinnande. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.15-18.00, vid behov 18.30, beroende på barnens vistelsetid.

Mellan klockan 6.15 och 7.00 tar vi emot alla barn på Gröna avdelningar innan alla de andra avdelningarna öppnar. Klockan 16.15 stänger vi alla avdelningar utom Orange och Gula där vi samlar alla barn. Efter kl 16.45 är det endast Gula avdelningen som är öppen.

Vi kan vara sammanslagna under semester och klämdagar tillsammans med Ajgeldingerska villan och Prästkragens förskola.

Högalids förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 30 22, 0708-81 77 46
Telefonnummer
Bitr. rektor: 0410-73 48 18, 0733-51 14 87
Telefonnummer
Grön: 0410-73 40 23
Telefonnummer
Blå: 0410-73 37 57
Telefonnummer
Röd: 0410-73 37 32
Telefonnummer
Orange: 0410-73 37 60
Telefonnummer
Gul: 0410-73 37 59
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 40 24
Telefonnummer
Lila: 0410-73 47 27
Telefonnummer
Rosa: 0410-73 37 61

Adress

Havrejordsvägen 30
231 55 Trelleborg

Bildningsförvaltningen