Högalids förskola

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg. Förskolan har möjlighet att ta emot 160 barn på två plan. Förskolan är nybyggd och inflyttning skedde inför höstterminsstarten augusti 2021.

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Högalids förskola arbetar efter en hållbar utveckling där vi värnar om vår miljö och barnens välbefinnande. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.

Nollenergihus med solceller och bergvärme

Vår förskola är en klimatsmart förskola med egenproducerad energi. Förskolan är något så ovanligt som ett nollenergihus; detta är möjligt genom att en energisnål byggkonstruktion kompletterar med solceller och bergvärme.

Förskolan består av åtta avdelningar med barn mellan 1 och 6 år. Avdelningarnas namn på nedre plan är Gula, Regnbågen, Lila och Rosa. På övre plan finns avdelningarna Röda, Gröna, Orange och Blå.

Vårt kök är ett tillagningskök där vi har två anställda kockar som lagar vår mat. Förskolan ligger nära idrottsanläggning, park och andra grönområden och utevistelse är en del av den dagliga verksamheten. Närmaste grundskola är Västervångskolan som tillhör vårt område Tätort Nordväst.

Vårt arbetssätt

Våra barn ges möjlighet att utveckla många sidor av sitt jag, genom att möta olika uttrycksformer som rytmik, sång, drama, rörelse/gympa samt skapande med färg, form och konstruktion. Vi utvecklar barnens språk genom upplevelser och gemensamma teman, som vi hämtar utifrån barnens intresse och från sagans värld, där fantasi och glädje vävs samman.

Lek och rörelse är viktiga redskap i barnens vardag. Naturupplevelser och vår utevistelse är viktig, då vi förespråkar en hälsosam livsstil. Men även vila och lugn har en viktig roll i vår verksamhet. Alla barn vilar en stund mitt på dagen; vissa sover, några lyssnar på saga och andra har yoga.

Vi skapar utmanande miljöer för samspel och ett lustfyllt lärande. Varje barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Utifrån de erfarenheter barnen har, skapar de sin egen kunskap och pedagogernas uppgift är att utvidga deras erfarenhetsvärld.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna och deras delaktighet i verksamheten är värdefull och viktig.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.15-18.00.

Mellan klockan 6.15 och 7.00 tar vi emot alla barn i Solrummet. Alla avdelningarna öppnas upp 7.00. Klockan 16.30 stänger vi alla dörrarna till avdelningar och har endast groventrén öppen och om inte barnen är utomhus träffas alla tillsammans i Solrummet efter 16.30.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort Nordväst.

Högalids förskola

Telefonnummer
Rektor Lars Lundgren: 0410-73 36 85
Telefonnummer
Biträdande rektor Sofie Brandt: 0410-73 30 22
Telefonnummer
Administratör: 0410-73 41 44
Telefonnummer
Grön: 0410-73 40 23
Telefonnummer
Blå: 0410-73 37 57
Telefonnummer
Röd: 0410-73 37 32
Telefonnummer
Orange: 0410-73 37 60
Telefonnummer
Gul: 0410-73 37 59
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 40 24
Telefonnummer
Lila: 0410-73 47 27
Telefonnummer
Rosa: 0410-73 37 61
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 59
Telefonnummer
Köket: 0410-73 37 16
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 69

Adress

Eurovägen 2
231 56 Trelleborg

Bildningsförvaltningen